Klartecken för nya villatomter

Mark- och miljödomstolen säger nej till villatomterna, varav två skulle bli sjötomter.
Mark- och miljödomstolen säger nej till villatomterna, varav två skulle bli sjötomter.
De omtalade, planerade sju villatomterna mellan Tyrestas nordvästra entré och Långsjöns strand har fått grönt ljus. Men Naturskyddsföreningen är kritiska till att strandskyddet upphävs.

– Vi tycker att kommunen tänjt på sina egna regler här, säger Ulf Zetterstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Haninge.

Planerna har tidigare stött på kritik från bland annat Villaägarna och andra boende i området. Bland annat för att nya villor nu godkänns precis vid Långsjöns strand, men också för att Tyresta har befarats bli mer otillgängligt för allmänheten från detta håll. Även grannkommunen Tyresö har riktat kritik.

Men Tyresta nationalpark har inte invänt något, och inte heller Länsstyrelsen, som nu gett grönt ljus till planen.

Kommunen motiverar upphävandet av strandskyddet vid de två tillkommande sjötomterna, med att det redan i dag finns boendehus på fastigheterna.

– Men vi tycker inte kommunen följt sina riktlinjer om hur man ska hantera avsteg från strandskyddet, säger Ulf Zetterstedt.

Men Haninges planarkitekt Ola Grimell tycker det är ”gravt missvisande” att påstå att kommunen tänjt på några regler.

– När det gäller strandskyddet finns det ett tydligt och strikt skydd i plan- och bygglagen som vi noga har förhållit oss till i samråd med länsstyrelsen. Detta är en del av vårt arbete att följa kommunens policy om att värna om allmänhetens tillgång till stränder och endast upphäva strandskyddet där det finns lagligt stöd, säger Ola Grimell.

Göran Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, betonar att det aktuella kustområdet redan är stängt.

– Strandområdet är ju sedan tidigare privatiserat och otillgängligt för allmänheten, säger han.

De två fastighetsägarna i området som vill anlägga de sju nya villatomterna styckar totalt av 25 800 kvadratmeter mark.

En av fastighetsägarna har själv bott i området, precis utanför Tyresta, i 20 år. Han framhäver att de aktuella sjötomterna varit bebyggda med sommarstugor sedan 1920, och därför redan är bebyggda trädgårdstomter, menar han.

– Tyresta har ju inte haft något att invända, och vi kommer också gå de grannar som haft synpunkter till mötes, säger han.

Enligt Göran Svensson (S) kommer det finnas ett område mellan den nya villabebyggelsen och nationalparken där bebyggelse inte tillåts.

– Det området är skapat för att nationalparken ska vara opåverkad, säger han.

2008 och 2010 sa kommunen nej till samma avstyckningsplaner, på grund av att genomförandetiden av den dåvarande detaljplanen fortlöpte och att kommunen ville freda naturvärdena i området.

Men nu har alltså de sju villatomterna fått grönt ljus av länsstyrelsen.

Göran Svensson (S) menar tillochmed att det rörliga friluftslivet gagnas genom nybyggnationen.

– Gång- och cykelväg mot Tyresta kommer nu skötas bättre genom en samfällighet i stället för en enskild fastighetsägare, säger han.

Den aktuella detaljplanen ska upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden under våren, och tidigast i höst väntas villatomterna kunna börja anläggas.