Klartecken för nytt kulturhus i Skärholmen

Skärholmen Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om planerna på ett nytt kulturhus i Skärholmen. Nu har beslutet klubbats, men vart huset ska ligga är ännu oklart. Den gamla fritidsgården i Skärholmen galleria är ett förslag. Förutom teatern ska kulturhuset även fungera som en mötesplats för lokala föreningar.

Skärholmens Konstförening välkomnar ett nytt kulturhus men efterfrågar, tills det blir klart, en tillfällig lokal för konstutställningar. Stadsdelsnämnden har beslutat att låta undersöka om entréutrymmet i Sätra vård- och omsorgsboende kan användas till utställningar av lokala konstnärer.