Klartecken nära för nöjesparken

I dag går hästar där familjeparken är tänkt att ligga. Ridklubben får behålla mer betesmark än vad först var planerat men befarar samtidigt att störningarna kan göra det omöjligt att stanna kvar i Hågelby.
I dag går hästar där familjeparken är tänkt att ligga. Ridklubben får behålla mer betesmark än vad först var planerat men befarar samtidigt att störningarna kan göra det omöjligt att stanna kvar i Hågelby.
Familjeparken i Hågelby har tagit ett stort steg närmare att bli verklighet. Kommunalråd Katarina Berggren (S) hoppas att första spadtaget kan tas redan i slutet av året.

Men Naturskyddsföreningen tänker överklaga besluten.

Familjen Lindgren AB, som tidigare ägde Gröna Lund, har i flera år velat bygga en stor familjepark i Hågelby. Det har länge varit tyst om planerna men nu ser förhandlingarna med Botkyrka kommun ut att gå i lås. Vid nästa möte för kommunstyrelsen ska avtalen som reglerar förhållandet mellan Botkyrka kommun och Familjen Lindgren AB läggas fram.

– Det finns en bred majoritet över blockgränserna för det här, säger Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande.

I den första etappen vill Familjen Lindgren AB bygga en gata med småstadskaraktär och tre- till fyravåningshus. I dem ska det finnas butiker, service och hotell. Här ska också finnas ett hus för lek och lärande, kanske med inspiration från Tom Tits i Södertälje. Första etappen innehåller också bland annat en poolanläggning, 230 uthyrningsstugor i byar med olika teman (exempelvis piratby eller järnåldersby) samt camping.

– Jag är glad att vi är framme. Det har varit långa intensiva förhandlingar, säger Katarina Berggren.

I etapp två finns planer på att bygga ett vattenland och ett sagoland, i etapp tre även planer på en scen för konserter.

Naturskyddsföreningen kritiserar planerna utifrån en rad miljöaspekter och tycker att byggets miljökonsekvenser överskuggar fördelarna. Föreningen tänker överklaga besluten om politikerna klubbar igenom dem.

Naturskyddsföreningen vill också tona ner förhoppningarna om att parken ska bli väldigt viktig för sysselsättningen i kommunen.

– Skara Sommarland har 400 000 besökare per år och 20 helårsanställda, säger Jan Govella, ordförande för Naturskyddsföreningen i Botkyrka kommun.

För jämförelsens skull kan läggas till att Skara Sommarland också har 450 säsongsanställda. Gröna Lunds pressavdelning uppger att man har 90 helårsanställda och 1 400 säsongsarbetare.

– Vi vill skapa förutsättningar för en utveckling av Hågelby som besöksmål med respekt för både natur- och kulturmiljö. Familjeparken skapar jobb, inte minst för Botkyrkas unga, säger kommunalråden Peter Nyberg (S) och Katarina Berggren.

Ridklubben som kommer att ligga alldeles bredvid parken är också tveksam till planerna men tycker att dialogen med kommunen är bra. Enligt förslaget till ny detaljplan får klubben behålla mer betesmark för hästarna än vad som först var tänkt. Medlemmarna befarar dock att det blir svårt att vara kvar med tanke på eventuella konserter, fyrverkerier och brist på ridstigar och betesmark.

Kommunen och ridklubben har kommit överens om att kommunen ska finansiera kostnaderna vid en eventuell framtida flytt.

– Men det kan bli så att kommunen tycker att vi kan vara kvar eftersom en flytt skulle bli väldigt dyr, funderar Christer Lindberg från Botkyrka ridsällskap.