Klartecken till omstridd förskola

VÄSTERTORP Stadsbyggnadskontoret avstyrkte bygglov. Men den borgerliga alliansen och socialdemokraterna gav nyligen klartecken till bygget av en förskola vid Vasaloppsvägens västra ände.

Skönhetsrådet beskriver förskolebyggnaden, som får åtta avdelningar, som alltför hög och ”klossartad” och tycker inte att den passar in bland stadsdelens smala hus.

Miljöpartiet och vänsterpartiet håller med och ville att bygglovsansökan skulle avslås.