Klass för utsatta barn läggs ner

Marie Bjarnevis 7-årige son går i en förskoleklass för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Två månader innan sommarlovet kom beskeded att klassen läggs ner.
Marie Bjarnevis 7-årige son går i en förskoleklass för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Två månader innan sommarlovet kom beskeded att klassen läggs ner.
Barnen tvingas i höst börja i vanliga skolklasser. Däribland Marie Bjarnevis son, som har aspergers syndrom.

– Det fixar inte han, ­säger hon.

På Stimmets skolas fi-nns i dag en så kallad samverkningsklass där fyra pojkar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går.

Klassen har drivits i samarbete med kommun och landsting och haft nära kontakt med hem, skola och Prima barn- och ungdomspsykiatri varje vecka.

En av de fyra pojkarna i samverkningsklassen i Tyresö är Marie Bjarnevis 7-årige son Nino. Han lider av aspergers syndrom.

Men i höst är det tänkt att han och de andra ska ingå i en vanlig klass med varsin resurshjälp.

– Det fixar inte han. Han kan inte sortera ljud och oljud som vi andra. Han kommer att spåra ur, säger Marie Bjarnevi.

– Och det tror jag inte de andra pojkarna heller kommer att må bra av.

Marie Bjarnevi, som själv arbetar med barn, är skeptisk till hur arbetet ska komma att fungera framöver.

Ulla Lidén, rektor på Stimmets skola, försäkrar dock att skolan även fortsättningsvis kommer att ge eleverna god undervisning.

– De kommer kanske att ingå i grupper om 25 elever, men vi ska fortsätta bygga undervisningen kring de här barnen. Det kan exempelvis ske genom att barnen får vara tillsammans med sin resurs i ett eget rum, säger Ulla Lidén.

När Marie Bjarnevi har frågat kommun och skolledning varför förskolan och sonens samverkningsklass läggs ner har hon fått till svar att ”den inte fungerar som den ska i dag”.

– Men jag kan inte se vad som inte fungerar. Jag förstår inte deras prat och ursäkter. Min son stortrivs och vi har en behandlingsplan som fungerar jättebra. Det här handlar bara om ekonomi, säger hon.

Birgitta Wigren är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö och ansvarig för förskola och skola.

– Vi har ett gammalt avtal med Stockholms läns landsting om det här, men förutsättningarna finns inte längre i Tyresö sedan barn och ungdomspsykiatrin flyttat, säger hon.

– Men arbetet med barnen fortsätter ändå, genom att erbjuda en skola för var och en.

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Tyresö är i dag inkluderad i den privata vårdgivaren Prima barn- och ungdomspsykiatri i Handen.

Även Ulla Lidén, rektor på Stimmets skola, menar att samarbetet inte fungerat.

– Det har inte fungerat på flera år, sedan BUP i Tyresö privatiserades, säger Ulla Lidén.

– Generellt sett kan man säga att Prima inte ger barnen den behandling som önskas, enligt avtalet. Därför avbryter vi samarbetet.

Men Ninos mamma Marie Bjarnevik är även kritisk till med vilken framförhållning beslutet om nedläggning kommer. Hon säger att hon blev informerad om nedläggningen av sonens samverkningsklass först i början av april, för bara två veckor sedan.

– Tidsaspekten är helt befängd, två månader före sommarlovet. Det fungerar inte att hux flux placera de här pojkarna i en vanlig klass. Det krävs förberedelser. Det borde människorna inom skoledningen förstå – de arbetar ju trots allt med de här barnen.

Marie Bjarnevik har själv berättat för sin son om nedläggningen av hans förskola.

– Men han vill inte prata om det och låser in sig i sin bubbla när jag för det på tal.

Birgitta Wigren på barn- och utbildningsförvaltningen anser dock inte att framförhållningen varit något problem.

– Jag kan inte se att tiden varit ett problem. Vi kommer att hitta individuella lösningar för de här barnen, säger hon.

Fakta

Svårt att lära

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en samlingsbenämning på ett antal psykiatriska diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren.

Hit brukar adhd, damp, asperger, autism och Tourettes syndrom räknas.

De kan bland annat innebära svårigheter med socialt samspel samt koncentration och inlärning.

Källa: Wikipedia