Klasser splittras när skolor slås samman

Klasser splittras när skolor slås samman i höst.

Det upprör flera föräldrar och har gjort att allt fler nu skriver under Folkinitiativets listor och begär en folkomröstning om den nya skolorganisationen.

När fyrorna och femmorna på Kyrkskolan i Ängsvik flyttar till Hemmestaskolan i höst ska de totalt fyra klasserna som nu går i årskurs tre splittras. Detta har väckt reaktioner hos föräldrarna. Förra veckan bjöds de in till ett extrainsatt möte. Kaj Majuri, som blir rektor för de två Hemmestaskolorna som slås samman i höst, informerade om förändringarna under mötet.

– Det här är en bra lösning för att integrera de nya eleverna, säger han.

Men flera föräldrar som är upprörda över splittringsbeslutet har skrivit på Folkinitiativet, som kräver en folkomröstning.

Det behövs runt 3 000 underskrifter för att kommunfullmäktige ska pröva om en folkomröstning ska hållas. Folkinitiativets listor skulle egentligen lämnas in till kommunen förra veckan. Ungefär 2 200 hade då skrivit på. Underskrifterna ska nu lämnas den 13 juni.

– Fortsätter engagemanget är jag övertygad om att vi klarar det. För mindre än en månad sedan hade vi bara 1 000 underskrifter, säger initiativtagaren Hans Jangeby.

Cecilia Strömmar är en av de som samlar in underskrifter. Hon tror att det ökade engagemanget beror på att fler nu har märkt konsekvenserna av beslutet.

– Den största ilskan började i Kyrkskolan, men nu börjar föräldrar från andra skolor också bli varse vad omorganisationen betyder för deras barn, säger hon.

Det handlar bland annat om splittrade klasser, utbytta rektorer, övergivna skollokaler och nya baracker.

Cecilia Strömmar är också med i gruppen ”Rädda Kyrkskolan nu!” på Facebook. De nästan 400 medlemmarna vill att mellanstadieklasser ska finnas på skolan.

Det vill också kristdemokraten Jan Dolk, som tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och den oberoende kommunfullmäktigeledamoten Henrik Paulsen vill ha en F-6 skola i Ängsvik och kommer att driva frågan i valrörelsen 2014.

Fakta

2 200 har skrivit på för en folkomröstning

Folkinitiativet vill att beslutet om den nya skolorganisationen rivs upp och att frågan utreds igen.

Om 10 procent av kommunens röstberättigade skriver på måste kommunfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas.

Om två tredjedelar av ledamöterna röstar nej till initiativet blir det ingen folkomröstning.

Hittills har runt 2 200 underskrifter samlats in. 800 till behövs.

Källa: Sveriges riksdag/Folkinitiativet