Klassisk byggnad får nytt ansikte utåt

En klassisk vy utmed Sollentunavägen, men snart ett minne blott.
En klassisk vy utmed Sollentunavägen, men snart ett minne blott.
Tillbyggnaden med en fasad som domineras av glas blir kyrkans nya ansikte utåt.
Tillbyggnaden med en fasad som domineras av glas blir kyrkans nya ansikte utåt.
En klassisk vy utmed Sollentunavägen, men snart ett minne blott.
En klassisk vy utmed Sollentunavägen, men snart ett minne blott.
En klassisk vy utmed Sollentunavägen, men snart ett minne blott.
En klassisk vy utmed Sollentunavägen, men snart ett minne blott.
När Pingstkyrkan vid Sollentunavägen byggs ut med en tillbyggnad av glas förändras dess ansikte utåt radikalt.
Men ingreppet i den ikoniska fasaden oroar inte kommunens sakkunniga.
– Det blir en ny årsring som kommer till, och den ursprungliga fasaden finns kvar bakom, säger kommunantikvarien Olof Svanberg.

Pingstkyrkan på Sollentunavägen har med sin distinkta arkitektur varit ett blickfång för förbipasserande ända sedan byggnaden uppfördes 1965.

Och den blinkade skylten som tillkommit har inte gjort fasaden mindre iögonfallande.

Men snart är den ett minne blott – åtminstone för alla som ser den utifrån.

På gårdagens kommunfullmäktige klubbades en detaljplan som innebär att kyrkofastigheten kan förtätas med 50 nya bostäder, och att kyrkan byggs ut med en tillbyggnad av glas.

I detaljplanen beskrivs kyrkan som ett bevaransvärt exempel på brutalismen. Men ingreppet, som helt förändrar byggnadens fasad mot Sollentunavägen, är inget som bekymrar kommunens sakkunniga inom arkitektur och kulturhistoria.

Kommunantikvarien Olof Svanberg poängterar att fasaden varken rivs eller försvinner, utan finns kvar bakom tillbyggnaden – helt intakt.

–  Det blir en ny årsring som kommer till, det blir vår tids tillägg till historien, säger kommunantikvarien Olof Svanberg.

Inte heller stadsarkitekten Jan Enfors ser tillbyggnaden som problematisk.

– En mycket viktig del i projektet är att kyrkan kan bygga ut sin entré mot Sollentunavägen och på det sättet både synas mot gatan och klara tillgängligheten betydligt bättre än idag för sina besökare, skriver han i ett mejl till Mitt i.