Min lokala hjälte

Klibbigt vapen mot duvor

De vassa piggar som traditionellt används för att hålla duvorna borta fungerar inte tillräckligt bra. Fåglarna har lärt sig att bända isär dem.
De vassa piggar som traditionellt används för att hålla duvorna borta fungerar inte tillräckligt bra. Fåglarna har lärt sig att bända isär dem.
Hallundas t-banestation är fortfarande ett tillhåll för nedskräpande fåglar, även om bättre städ-metoder har minskat problemen.

I vår provar SL en helt nytt vapen mot smitt-förande duvor.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om problemet med duvbajs vid tunnelbanestationen i Hallunda. Situationen har under det senaste året förbättrats ute på perrongen tack vare nya SL:s nya städmetoder. Men vid gångbron är trappan, skyltar och informationstavlor nedfläckade av duvbajs.

– När man åker rulltrappan upp från Hallunda centrum sitter duvorna ovanför och bajsar, säger pendlaren Marianne Johansson

När Lokaltidningen Mitt i besöker gångbron sitter duvor och sover uppe på takbjälkarna, mellan de taggar som satts upp för att hålla dem borta. Ovanför rulltrappan finns ett smutsigt område där det ligger rester av både bröd och fågelfrön.

– Man borde sätta upp en skylt där det står att det är förbjudet att mata duvorna, säger Marianne ­Johansson.

Det är kombinationen sittplatser, mat och väderskydd som gör att fåglarna trivs så bra i Hallunda.

– Vi har fått in synpunkter på den här gångtunneln under vintern och arbetar med åtgärder, säger Magnus Nilsson, chef för drift och underhåll på MTR som sköter tunnelbanetrafiken åt SL.

Duvor och deras spillning är ett problem på många tunnelbanestationer runt om i Stockholm.

– Saneringen är farlig att hålla på med, duvbajset är smittförande och innehåller mycket bakterier. Vi använder inandningsmask och gummihandskar, säger han.

Traditionellt används vassa taggar för att hålla fåglarna borta från bjälkar och andra platser som är inbjudande för dem att sitta på, men duvorna har lärt sig att bända isär dem. I vår testar därför SL ett nytt vapen.

– Det är en produkt som är ny i Sverige, en klibbig gel som duvorna inte tycker om att sitta på, säger Magnus Nilsson.

Gelen, som är biologiskt nedbrytbar, spritsas eller penslas på duvornas sittplatser. Den yta som då skapas är så obehaglig att sitta på att de hellre håller sig borta. För att kunna applicera gelen behöver det vara plusgrader ute och så fort dygnsmedeltemperaturen stiger ska den provas i Hallunda

Mats Nilsson poängterar att det krävs en rad åtgärder för att få bukt med problemet. Man har även kontaktat personer som matar fåglarna och bett dem att sluta med det.

– Vi använder oss också av nät för av skärma av större utrymmen och som en sista utväg skjuter Anticimex av duvor nattetid, säger han.

Han säger att MTR städar tunnelbanestationen varje dag, men att det vintertid är svårare. Man kan då inte spola med vatten eftersom det fryser och skapar risk för halka. Det är orsaken till att gångbron över till Hallunda centrum nu är så smutsig.

– Den här tunneln är oerhört svår att städa. Det finns ingen hundraprocentig lösning förutom att bygga bort problemet, säger Mats Nilsson.

Vid renoveringar arbetar SL nu långsiktigt med att bygga bort avsatser och plana ytor där duvorna trivs.

Det är en produkt som är ny i Sverige, en klibbig gel som duvorna inte tycker om att sitta på.Magnus Nilsson, drift- och underhållsCHEF på MTR

Fakta

Duvor sprider sjukdomar

Duvor kan sprida salmonella och smittas av papegojsjuka. Den senare sprids med damm från intorkad avföring och ger lunginflammation hos människa. De kan även sprida varianter av fågelinfluensan.

Duvor kan överföra fågelloppor och fågelkvalster till människan.

Deras spillning innehåller salpeter som är frätande och kan förstöra byggnaders fasader.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, Anticimex