Så rustar Storstockholms brandförsvar för att klara torka

Attunda rustar för skogsbränder
Per Jonsson på brandstationen i Märsta visar den nya utrustningen för att släcka skogsbränder: pumpar, kopplingar och slangar.
Efter rekordmånga bränder i år och förra sommaren rustar brandförsvaret.
Taktisk träning och nya metoder ska hjälpa Storstockholms brandförsvar om elden får fäste i skogarna.

Att brandförsvaren behöver rustas för att hantera fler och större bränder när vädret blir mer extremare stod klart efter förra sommarens eldhärjningar.

Men torka och markbränder har varit ett fortsatt problem, förra veckan nådde räddningstjänsterna bristningsgränsen när aspludd började brinna och tändes på runt om i länet. Till 24 maj har det varit tre gånger fler markbränder i länet än samma period i fjol.

– Förra årets vår var ganska blöt så vi hade inte så många gräsbränder. Men så blev det inte i år, vi har haft mycket gräsbränder, säger Peter Arnevall, räddningschef på Storstockholms brandförsvar.

Ny fransk metod

Förra året skickade Storstockholms brandförsvar styrkor till skogsbränderna i andra län. Samtidigt var länets marker snustorra från maj till augusti, så risken att bränderna skulle spridas var stor. Antalet utryckningar förra sommaren visar att inte brunnit så mycket i Stockholms län på 20 år.

– Vi var väldigt offensiva, mer än vi brukar. Läget var så pass ansträngt i hela Sverige så det gällde verkligen att få stopp på bränderna direkt.

Fakta

2018 – så mycket brann det

Antalet utryckningar till brand i skog och mark inom kommunen mellan maj till och med september 2018 (genomsnittligt antal utryckningar mellan 2014 och 2017).

Danderyd: 14 (11)

Lidingö: 30 (13)

Solna: 33 (14)

Stockholm: 373 (189)

Sundbyberg: 11 (12)

Täby: 33 (18)

Vallentuna: 29 (13)

Vaxholm: 8 (5)

Värmdö: 42 (44)

Österåker: 29 (17)

I Stockholms län rapporterades knappt 1400 bränder i mark och skog samma period. Det är fler än något år från 1998 (så långt bak MSB:s statistik sträcker sig).

Källa: MSB, Brandkåren Attunda, Södertörns brandförsvarsförbud, Storstockholms brandförsvar

I Frankrike finns till exempel brandmän som kan flygas ut till svårtillgängliga skogsområden och sedan till fots bekämpa branden. De brandmännen deltog i släckningsarbetet  i Ljusdal förra sommaren.

Deras sätt att arbeta har brandförsvaret inspirerats av. Det senaste året har Attunda och de andra stora brandförsvaren i Stockholm köpt in ny, smidigare utrustning: smalare slangar som är lättare att dra med sig i skogen och lättare tankar som kan bäras.

– Vi har tittat på det men inte börja jobba med det renodlat. Vi har stora areal med skogsmark men mycket större med tätort. Men vi har gjort en del materialjusteringar, säger Peter Arnevall.

Dessutom har metoderna för att organisera och bygga upp ledningsstaber vid större händelser utvecklats. Man vill bli annat bli bättre på att ta emot hjälp från andra och dirigera luftburna resurser.

Attunda rustar för skogsbränder

Distriktschef Per Jonsson och Fredrik Nilsson som är med i Stockholms första skogsbrandvärn. Foto: Åsa Sommarström

Värvar frivilliga till brandvärn

Alla Stockholms brandförbund tittar på att ta in frivilliga i större insatser för att öka beredskapen i kritiska perioder och för att manna upp i större insatser. Attunda i norr och Södertörn i syd är i startgroparna för att låta specialutbildade frivilliga kliva in och hjälpa till vid skogsbränder.

Fakta

Då tänder stockholmarna eld på skogen

  • Lördagar är vanligaste dagen för bränder i skogsområden under. Drygt 16 procent av alla utryckningar till skogs- och markbrand i länet skedde på lördagar.
  • Vanligaste klockslaget för utryckningar till skogs- och markbrand i länet är mellan klockan 15-16.
  • Vanligaste orsaken till brand i skog och mark är att någon anlägger en brand.

Avsiktlig brand: 372

Grillning/lägereld: 336

Annan eldning: 174

Rökning: 97

Barns lek med eld: 79

Blixtnedslag: 47

Okänd orsak: 1553


Statistiken baseras på totalt 2832 utryckningar till brand i skog och mark inom Stockholms län som inrapporterats till MSB, under månaderna maj-september mellan 2014 och 2017.

Källa: MSB

– Vi gör det inte nu i sommar men vill kunna utnyttja frivilliga grupper vid olika händelser som stormar, elavbrott och översvämningar, säger Peter Arnevall.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har rustat med minst tio nya helikoptrar i konstant beredskap. Under maj har sex helikoptrar stått redo att lyfta inom en och en halvtimme från en bas i Västerås eftersom brandrisken varit så hög i södra Sverige.

Än har SMHI inga prognoser för sommarens väder. Men drabbas vi av torka är brandförsvaren bättre rustade än i fjol.

Attunda rustar för skogsbränder

Per Jonsson visar de nya, tunnare slangarna. Foto: Åsa Sommarström

Fakta

Brandvärnen i Stockholm

Storstockholms brandförsvar och Södertörns brandförsvar har idag brandvärn som kan bistå räddningstjänsten i avlägsna områden som öar i deras områden.

De nya brandvärnen utbildas för att bistå brandmännen i större insatser, istället för mindre insatser i avlägsna områden.

Ett särskilt brandvärn för stora insatser är utbildat och redo vid Brandkåren Attunda. Eftersom Stockholms brandförbund har ett nära samarbete är det möjligt att frivilliga kommer att lånas ut till insatser i andra delar av länet.

Rekrytering av ett nytt brandvärn, inriktat på insatser vid större bränder, kommer troligtvis påbörjas under vinterhalvåret vid Södertörns brandförsvarförbund.