Klimatfarligt ämne läckte från kylstationen

Ämnet som läckte ut påverkar växthuseffekten med motsvarande 2 300 ton koldioxid.
Ämnet som läckte ut påverkar växthuseffekten med motsvarande 2 300 ton koldioxid.
I somras läckte 1,6 ton av ett ämne, som kraftigt påverkar växthuseffekten, ut från Frösunda kylstation. Nu är Norrenergis utredning om händelsen klar.

Den 2 juli i somras läckte cirka 1,6 ton av ett kylämne ut från Frösunda kylstation. Anledningen var att man misslyckats med att stänga av en kylmaskin, som hade för högt tryck.

Norrenergis utredning om händelsen är nu klar och visar att kylmaskinens styrsystem hade brister.

Ämnet som läckte ut var av typen R134a, vilket inte ska ha någon påverkan på människors hälsa eller ozonskiktet. Däremot påverkar den växthuseffekten med motsvarande 2 300 ton koldioxid. 

– I framtida upphandlingar ska säkerheten ökas genom oberoende kontroller av såväl konstruktion som funktion av styrsystem, säger Stefan Persson, vd på Norrenergi.

För att förhindra liknande händelser framöver så har Norrenergi nu säkrat anläggningen med nya typer av konstruktioner och sett över sina rutiner.