klimatkompenserade resor får nej

Vallentuna Miljöpartiet i Vallentuna vill att kommunen ska klimatkompensera för de resor som görs av tjänstemän, både inrikes och utrikes. I en motion skriver de att kommunen saknar en tillräcklig resepolicy och att innan en sådan utarbetats bör man kompensera för alla resor. Men kommunstyrelsen avslår motionen, enligt dem ingår klimatkompensation inte i kommunens ansvarsområde.