Kliniken ska sporras att jobba innovativt

SLL Innovations chef Olle Hillborg delar ut innovationscertifikatet till rehabiliteringskliniken på Danderyds sjukhus.
SLL Innovations chef Olle Hillborg delar ut innovationscertifikatet till rehabiliteringskliniken på Danderyds sjukhus.
Spännande tider väntar för Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus. Fem nyutbildade ambassadörer ska se till att vården blir ännu bättre.

Det är i ett samarbete med Stockholms läns landstings innovationsenhet, SLL Innovation, som rehabiliteringskliniken har förbundit sig att genomföra en rad projekt för att stärka det innovativa arbetet på kliniken.

På Rehabiliteringsmedicinska kliniken kommer fem ambassadörer att finnas. De ska fungera som länk mellan patienter, personal, företag och SLL Innovation. Deras uppgift blir att fånga upp behov, tankar och idéer och föra dem vidare.

– Det känns spännande. Innovation behöver inte bara handla om ny teknik, det kan även vara en form av tjänst eller nya arbetsmetoder, säger en av ambassadörerna Malin Strandberg.

Förra veckan skedde en officiell invigning av samarbetet genom att kliniken blev den första att innovationscertifieras av SLL Innovation.

SLL Innovations roll blir att erbjuda kliniken utbildningar, uppdateringar kring den senaste tekniken och hjälp att tolka regelverk. Tanken är att det i slutändan ska bli enklare att omvandla idéerna till verktyg som sedan ska gå att använda i verksamheten.

Varför blev det just den här kliniken som fick certifieringen?

– Dels för att den sträckte upp handen allra högst och verkade sugna på det här, dels för att det är en klinik där man redan tidigare jobbat bra med innovation, säger koordinatorn Maria Stockhaus vid SLL Innovation.

Varför är det här viktigt?

– Vi behöver utvecklas i samma takt som vår omvärld. Vi kan inte lösa dagens problem med gårdagens teknik, säger Maria Stockhaus.