ANNONS

Kloaktunneln blir 15 kilometer lång

Bromma reningsverk stänga och avloppsvattent leds till Sickla. Marken ska användas till omkring 1 000 nya bostäder.
Bromma reningsverk stänga och avloppsvattent leds till Sickla. Marken ska användas till omkring 1 000 nya bostäder.
En 15 kilometer lång avloppstunnel ska sprängas under Stockholm när Bromma reningsverk läggs ner. Kostnaderna blir en halv miljard högre än tidigare beräknat och stockholmarna får 25 procent högre vatten- och avloppstaxa.
ANNONS

En 15 kilometer lång tunnel som sprängs genom hela Stockholm för att leda västerortsbornas avloppsvatten till reningsverket i Henriksdal. Det blir ett av resultaten av den planerade nedläggningen av Bromma reningsverk.

Politikerna vill bygga omkring 1 000 nya bostäder på den attraktiva marken och i torsdags slog det kommunala bolaget Stockholm vatten fast arbetsplanen för det ­gigantiska projektet.

Tunneln, vars byggstart är planerad till början av 2018, börjar i Bromma dit allt avloppsvatten i västerort leds i dag. Sedan följer den kusten på ungefär 30 till 40 meters djup, går ner under Mälaren och fortsätter under de norra delarna av söderort, hela vägen fram till Henriksdal i Sickla.

Tunneln ska sprängas i stället för att borras, både på grund av markförutsättningarna och för att det blir billigare, enligt projekt­ledaren Tomas Hård.

– När man spränger kan det uppkomma både stomljud och vibrationer. Fördelen med sprängning är att bullret är tillfälligt, vid borrning låter det hela tiden, säger han.

När kommunfullmäktige i början av december godkände inriktningsbeslutet för projektet menade Stockholm vatten att kostnaden skulle bli 5,4 miljarder kronor. Då ingår både rivning av Bromma reningsverk, en stor uppgradering av Henriksdal, samt det stora tunnelbygget. Men i det nya genomförandebeslutet har kostnaden stigit med över 500 miljoner till nästan 6 miljarder.

– Det påverkar egentligen inte projektet. Det är fortfarande lönsamt att genomföra. Anledningen är att vi har dubbelkollat siffrorna, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

Men kostnadsökningen påverkar stockholmarna. För att få projektet att gå runt har Stockholm vatten begärt två miljarder från staden och planerat att höja VA-taxorna i staden.

Och det är på VA-taxan kostnadsökningen läggs. Från en tidigare planerad 20-procentig höjning av den rörliga avgiften blir höjningen i stället ungefär 25 procent.

ANNONS

För ett normalhushåll innebär det en höjning av årskostnaden med ungefär 375 kronor.

– Det är värt det. Det blir ett läge att bygga bostäder nära tunnel­banan och är ett sätt att värna om miljön, säger Per Ankersjö.

Projektet är fort­farande lönsamt att genomföra.Per ankersjö (C)

ANNONS