Klotteranmälningar ökar rejält – nytt rekord

Maja Bratås har bott på Söder i nära två decennier och gillar inte fult klotter.
Maja Bratås har bott på Söder i nära två decennier och gillar inte fult klotter.
Allt fler anmäler klotter på Södermalm – en ökning med 44 procent på ett år.
Men om det verkligen klottras mer är omtvistat.

Allt fler Söderbor anmäler klotter. Och när 2017 summeras visar det på ett nytt rekord – 5 786 anmälningar.

Det motsvarar 16 anmälningar varje dag, om man slår ut det på årets alla dagar, och är en ökning på 1 761 anmälningar jämfört med 2016. Vilket motsvarar 44 procent.

Men varför anmälningarna blir fler vet man däremot inte.

– Vi har tyvärr ingen bra analys om varför det har ökat, säger Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret.

Någon har gått loss med sprejburken på Kapellgränd.

Att det helt enkelt klottras mer kan vara en anledning. Eller att det numera är lättare att anmäla klotter, genom att allt fler använder stadens tyck-till-app.

Oklart om graffitiväggen spelar in

En fråga som lyfts är också om Söders lagliga graffitiväggar gjort att fler använder sina sprejburkarna på ytor där man inte får måla.

Men om det klottras mer i området kring de lagliga väggarna vet trafikkontoret inte, eftersom man inte har resurser att detaljstudera anmälningarna.

För att ta reda på om det faktiskt klottras mer kommer trafikkontoret istället att införa mätpunkter på utvalda ställen i staden.

– Där vi i framtiden kan se om det blir mer klotter eller inte. Vi kommer på sikt att kunna jämföra olika år med varandra, säger Erik Söderberg.

Olika åsikter bland Södermalmsbor

De Söderbor som Mitt i pratar med har lite skilda åsikter om de tycker att det klottras mer eller inte.

Leif Borgström bor i en bostadsrättsförening i Katarina och tycker att klottret definitivt har ökat de senaste åren. Han berättar att de får sanera sin byggnad i snitt ungefär en gång i månaden på grund av färgsabotage. Vilket blir en dyr historia.

– Jag blir förbannad, rent utsagt. De saboterar och förstör. Det blir så fult, säger han.

Maja Brantås, som bott på Söder i nära 20 år, har däremot inte märkt av att klottret har ökat.

– Jag har inte tänkt på det, eller märkt att det skulle vara någon skillnad, säger hon.

Viss graffiti kan höra till gaturummet tycker hon.

– Men jag kan verkligen bli ledsen när de klottrar på platser där det verkligen inte passar in.

Fakta

Här anmäls klottret

Maria/Gamla stan

2017: 2563

2016: 1634

2015: 924

Katarina/Sofia

2017: 3223

2016: 2391

2015: 1494

Klagomål på

Källa: Trafikkontoret