Klotterregler antogs inte

SOLLENTUNA Kommunen har tagit fram ett förslag till ny klotterpolicy. Men under onsdagens kommunfullmäktiga var politikerna inte nådiga mot formuleringarna.

”Inte rättssäkert” och ”fruktansvärt”, tyckte Anna Myrhed (C) och Miljöpartiets Bengt Cedrenius kallade policyn för ”en klar åldersdiskriminering”.

Slutligen yrkade både opposition och styrande majoritet på återremiss vilket också beslutades.