Klotterregler klubbades

SOLLENTUNA För andra gången debatterade kommunfullmäktige klotter och graffiti under onsdagen. På oktobersammanträdet återremitterades den föreslagna policyn eftersom den ansågs diskriminerande.

Nu har policyn skrivits om och fick godkänt av fullmäktige.