Klottrare överklagar dom till HD

Två män som dömts för att ha klottrat på en byggnad vid tunnelbanestationen i Västertorp vill bli frikända och överklagar nu till Högsta domstolen (HD).

I åtalet mot männen uppgavs att det var SL som äger byggnaden. Men det visade sig att byggnaden ägs av Stockholms stad, och upplåts med tomträtt till Fortum distribution.

– Och den verklige ägaren har varken gjort någon polisanmälan eller yrkat på skadestånd, säger en av klottrarna, en 36-årig man.

Han menar att eftersom de ansvariga för fastigheten tycks vara likgiltiga inför byggnadens ”estetiska utformning”, så borde han och hans 35-årige medklottrare frias.

Det var i början av september förra året som de båda männen var på en kräftskiva. Senare under kvällen, i berusat tillstånd och med kräfthattar på huvudet, gav de sig iväg med sprejburkar för att klottra på en byggnad på Västertorpsvägen. De sprejade ett stort motiv med bokstäver på fasaden, vilket kostade SL 4 800 kronor att sanera.

Södertörns tingsrätt dömde de båda männen till kraftiga dagsböter för skadegörelse och beslutade även att männen skulle ersätta SL:s saneringskostnader.

Hovrätten, däremot, ansåg att männen skulle slippa betala skadestånd till SL, eftersom åklagare inte lyckats bevisa att kollektivtrafikbolaget ägde byggnaden. Hovrätten stod dock fast vid att männen skulle dömas till böter för själva skadegörelsen. Rätten menade att klottret var så omfattande att ingen ägare skulle ha varit likgiltig inför det.

Rätten menade att klottret var så omfattande att ingen ägare skulle varit likgiltig för det.