Klottrare slog till under sommaren

Skogås och centrala Huddinge är ovanligt nedklottrat just nu. Bullerplank är särskilt drabbade.

En del kan ha gjorts under sommaren men upptäcks först nu.

– Det är besvärligt med allt klotter, säger Torbjörn Fröjd, arbetsledare på gatu­enheten i Huddinge kommun.

Normalt brukar bullarplank vara ganska förskonade från klotter. Men inte i år.

– Vi har inte hunnit sanera dem än, säger Torbjörn Fröjd.

En del klottrar bara sin signatur, men nu har det målats några större graffitimålningar på en del ställen.

När klottret kom till är osäkert, men det upptäcktes efter semestrarna. Lekplatser, parkbänkar och soptunnor blir ofta nedklottrade, enligt Lars Winterstien, arbetsledare på ett parklag i centrala Huddinge.

– Det pågår alltid men det går lite grann i vågor, säger han.

Klottersanering pågår året runt, konstaterar Lars Winterstein.

En stor del av klottret finns på kommunens lekplatser.

– Det mesta i gatumiljön har en skyddande yta mot klotter. Det gör att det blir enklare att få bort, säger Lars Winterstein.

Allt som byggs förses numera med en skyddande hinna av vax. På så vis kan saneringen ske med miljöklassade rengöringsmedel och hett vatten från en högtryckstvätt.

Finns det områden i Huddinge där det klottras mer än på andra ställen?

– Skogås är ganska hårt drabbat, liksom Sjödals­parken. Också Råds­parken är drabbad, där finns en multiarena med betongvägg mot järnväggen. På den här betongväggen klottras det ofta, säger Lars Winterstein.

Fakta

Sanering kostar miljoner

Huddinge kommun betalade under åren 2009-2011 knappt två miljoner kronor för klottersanering. Uppgifter för 2012 saknas.

Huge fastigheter betala­de under 2012 sammanlagt 589 780 kronor för klottersanering. Under det första halvåret i år uppgick bostadsbolagets kostnader till 259 458 kronor.

Källa: KOMMUNen, HUGE FASTIGHETER