Klottret ökade under 2016

Klotter i Sätra centrum, januari 2017
Nedklottrad kiosk vid Sätra centrum.
Klottret ökade i Stockholm under 2016, framför allt i de södra förorterna och på Södermalm.
Det konstaterar trafikkontoret i sin verksamhetsrapport för året som gått.

Antalet klotteranmälningar till Stockholms stad ökade stort under 2016. 63 procent fler anmälningar gjordes än under 2015. I siffror innebär det en ökning från 9 957  till 16 276 anmälningar.

Trafiknämndens ordförande Daniel Helldén (MP) har framför ståndpunkten att ökningen beror på att det blivit lättare att anmäla klotter och skadegörelse, inte minst genom Tyck till-appen, som finns sedan 2014 (och som man laddar ner från stockholm.se). Någon faktisk ökning har inte skett, enligt honom.

Men det stämmer inte, menar trafikkontoret i sin verksamhetsberättelse för 2016. Där skriver man att en faktiskt ökning av klottret har skett, och att Södermalm och de södra förorterna är särskilt utsatta.

– Jag är inte ett dugg förvånad. Det är inte första gången trafikkontoret gör den här observationen. Även människor som rör sig på stan kan konstatera att klottret ökat, säger Cecilia Brinck (M), vice ordförande i trafiknämnden.

Trafikkontoret skriver också att inte lyckats uppnå 24-timmarsgarantin (som innebär att klottret ska vara sanerat senast ett dygn efter att det kom upp) och att det beror att skadegörelsen ökat. ”Ökningen innebär att kontoret under 2016 har sanerat mycket mer klotter än föregående år”, skriver man.

Enligt trafikkontoret kan Tyck till-appen alltså bara till viss del förklara det ökade antalet anmälningar. Den slutsatsen drar man också av det faktum att antalet klotteranmälningar ökade med 63 procent medan den generella ökningen av ärenden till appen (dit man kan anmäla även nedskräpning och olika typer av skadegörelse) bara var cirka 17 procent.

–Alla politiker måste bli tydligare med att det inte är acceptabelt med klotter, säger Cecilia Brinck, vars parti är motståndare till de legala, kommunala graffitiväggar som det rödgröna styret i stadshuset infört.

På torsdag har trafiknämnden möte. Då ska Moderaterna i nämnden ska begära en redogörelse av trafikkontoret för hur det praktiska arbetet går till sedan man fått en anmälan. Utifrån det faktaunderlaget ska man sedan gå vidare med förslag till åtgärder för att klottret ska minska.

Läs mer om Daniel Helldéns synpunkter här.