Min lokala hjälte

Klövberget har blivit naturreservat

Tyresö har fått ett nytt naturreservat. Klövberget på Brevik är nu skyddat.

I dag kanske Klövberget är mest känt som promenadstråk. Den dramatiska bergskammen lockar klättrare och länet största blockgrottkomplex intresserar grottutforskare.

Det var för ett år sedan som kommunfullmäktige beslutade om att bilda naturreservatet. Nu har beslutet vunnit laga kraft.

61 hektar – varav 42 hektar land – är nu skyddat. Syftet med reservatet är framför allt att ”bevara det för regionen ovanliga landskapet med dess höga naturvärden och dess stora biologiska mångfald”, skriver Tyresö kommun på sin hemsida.

Nästan hälften – 43 procent – av kommunens landareal består nu av skyddad natur.
Marken vid Klövberget ägs av Tyresö kommun.