Klubbar kräver att givna löften infrias

För tusentals Värmdöbor blev julen 2011 en mörk historia. Stormen Dagmar slog ut elnätet på stora delar av fastlandet, och allra värst drabbades skärgården.

Sammanlagt var 19 000 Värmdöbor utan ström i mellandagarna på grund av omkullblåsta träd och avslitna elledningar. Men i år ska skärgårdsborna kunna ha julgransbelysningen tänd.

Vattenfall byter nämligen ut hela elnätet på många av öarna före jul – och fram till 2014 ska samma projekt vara färdigt på hela Värmdölandet. Sammanlagt rör det sig om en satsning för 250 miljoner kronor.

– Det beror på att vi har haft många elavbrott här de senaste åren. Nätet är från 50-talet och behöver bytas ut, säger Staffan ­Sandorf, projektledare på Vattenfall.

De flesta ledningarna ska grävas ner i marken och sjökablarna mellan öarna byts ut helt. På de ställen där det inte går att gräva ner ledningarna isoleras de i stället så att de inte ska gå av ifall träd faller över dem.

– De gamla koppartrådarna går av mycket lättare. Nu ska ett träd kunna ligga mot ledningen utan att det händer, säger Mikael Björnér, kommunikationsansvarig på Vattenfall eldistribution.

Öarna får också nya transformatorstationer som placeras på marken i stället i stolpar som kan blåsa omkull.

De nya transformatorerna och husen flögs på plats med helikopter i förra veckan.

De olika delarna sattes fast ­under helikoptern i en lång lina och flögs ut var för sig från Sollenkroka.

För 60 år sedan, när elnätet för första gången byggdes i skärgården, gjordes allting för hand.

En gammal film från Vattenfalls arkiv visar hur män i snickarbyxor gräver hålen där stolparna ska stå med spadar. Till glad musik kan man se hur tre män lyfter stolparna på plats.

– Det är jättehäftigt. Man kan se hur de gräver ner stora pålar för hand, och i dag flyger vi ut utrustningen med helikopter i stället. Tekniken har gått framåt de senaste 60 åren, säger Mikael Björnér.

Djurö/Vindö Djurö skola och Djurö-Vindö IF har skickat in varsitt brev till kommunen där de kräver en ombyggd idrottshall. Med sina brev vill de påminna om löften som kommunen tidigare har gett men aldrig utfört, skriver de. Bland annat handlar det om en konstgräsplan där grusplanen ligger och ombyggda omklädningsrum.