ANNONS

Nästa vecka klubbas ny jätteförskola i Fruängen

Ny förskola planeras på Hanna Rydhs gata i Fruängen
Så här kan den nya förskolan se ut.
Staden planerar att bygga en ny jätteförskola med åtta avdelningar på Hanna Rydhs gata i Fruängen.
Nästa vecka ska byggbeslutet klubbas i stadsbyggnadsnämnden.
ANNONS

Förskolan Hanna Rydh har i dag 90 barn på sex avdelningar. Men förskolans baracker har bara tillfälligt bygglov. Därför vill staden ersätta förskolan med en ny. De nya lokalerna ska få bättre tillgänglighet och ett kök.

Ny större förskola planeras i Fruängen

 

Den nya förskolan planeras att få åtta avdelningar på tre våningar. Samtidigt utökas förskolans gård och ytan för varje barn beräknas bli 22 kvadratmeter. Totalt görs 1400 kvadratmeter parkmark om till förskolegård.

Enligt Boverkets rekommendationer bör friytan för barn i förskolan vara 40 kvadratmeter per barn – men det beror också på hur stor hela gården är totalt.

Den 26 september ska antagandet av detaljplanen klubbas i stadsbyggnadsnämnden.

ANNONS