ANNONS

Gröna Lunds omstridda utbyggnad får grönt ljus

Nya Gröna Lund.
Den nya "strandpromenaden" byggs på bryggor längs med vattnet. De kan nås även av andra än tivolibesökare.
Ny strandpromenad, fler karuseller – men också mer buller för grannarna.
Grönans utbyggnad har både fått ris och ros.
På torsdagskvällen fick planerna grönt ljus av politikerna.
ANNONS

2016 kom beskedet att Gröna Lund ville bygga ut tivolit på den yta där det i dag är parkeringsplats mellan Falkenbergsgatan och Saltsjön.

På nya större Grönan vill ägarna bygga flera större attraktioner, nya hus ut mot Falkenbergsgatan och en brygga i vattnet som ska fungera som en strandpromenad.

Det ska också byggas en gångbro över Allmänna gränd och restauranger inne på Grönans nya yta ut mot Saltsjön.

– Det jag gillar med förslaget är att man återställer en parkeringsplats i asfalt till ett nöjesfält som det en gång var på platsen, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och hänvisar till Grönans konkurrent ”Nöjesfältet”  som låg på den aktuella platsen fram till 1950-talet.

Nya Gröna Lund.

En ny gångbro ska byggas över Allmänna gränd. Illustration: Parks and Resorts.

Grannar missnöjda

Planerna har genom processen fått mycket kritik av grannar och intresseorganisationer, som bland annat tycker att stadsbilden skulle förstöras, att trafiksituationen blir ännu stökigare på Djurgården, att attraktionerna är för höga och att det blir för mycket buller för de som bor i området.

Att Grönan får ta över kajen och att strandskyddet i området upphävs har också fått kritik.

Motståndarna hade hellre sett en park på platsen till exempel.

ANNONS

Många synpunkter

Planerna var ute på granskning 2018 och det kom då 1 462 yttranden.

Förslaget skickades tillbaka för omarbetning och gick ut på en andra granskning och den högsta höjden på attraktionerna sänktes då från 60 meter till 45 meter.

– Mycket av kritiken har handlat om höjderna på attraktionerna. Nu har den högsta höjden definierats, sänkts till 45 meter och placerats i den hörnan som är längst bort från bebyggelsen vid Falkenbergsgatan, säger Joakim Larsson.

”Naturligt med synpunkter”

Skönhetsrådet tycker fortfarande att attraktionerna är för höga. Och det finns fortfarande kritiska åsikter, inte minst från närboende som får ett större nöjesfält utanför sina fönster.

Vad säger du till de som fortfarande inte gillar förslaget?

– Det är naturligt att när förändringar sker i när området så kommer det att finnas synpunkter. Jag tycker att kontoret har lyssnat på dessa och lämnar ett väl avvägt förslag till nämnden för beslut, säger Joakim Larsson.

I tjänsteutlåtandet skriver staden att de boende på Falkenbergsgatan kommer få högre decibelnivåer vid sina hem, men att grannarna kan få sina fönster utbytta mot nya för att dämpa bullret. Något som i så fall ska betalas av Gröna Lund.

Nya Gröna Lund.

Den nya bebyggelsen ut mot Falkenbergsgatan. Bild: Park and Resorts.

2024 hoppas Grönan att allt ska vara klart. På torsdagskväll klubbades planerna i stadsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige senare i vår har dock sista ordet.

Sedan ska också ett bygglov ges – men det kommer inte ske på delegation utan måste godkännas av politikerna också, berättar Joakim Larsson.

– Det är viktigt att nämnden får titta på bygglovsansökan också för att se att den håller samma kvalitet som skisserna visar nu.

ANNONS