ANNONS

Snart klubbas Tyresös framtid

promenadfestival Tyresö
Kommunens framtidsvision för Tyresö 2035 är klar. Nästa vecka väntas översiktsplanen klubbas politiskt.
– Vi vill ha en mer sammanhållen kommun, säger projektledaren Emma Shepherdson.
ANNONS

Tyresö 2035. Här bor nu 60 000 invånare – en ökning med cirka 15 000 personer. Hur ser Tyresö ut då?

Tusentals Tyresöbor har tyckt till. Efter fyra års arbete har nu kommunen landat i en vision.

Den nya översiktsplanen ger en riktning för kommunens utveckling. I det tidigare förslaget fanns tre alternativ. Två framtidsvisioner – kallad ”Sammanhållen” och ”Stad och land” – som jämfördes med ett visionslöst alternativ.

Delar knyts samman

Kommunen landade i en blandning av de två visionerna.

– Vi vill ha en mer sammanhållen kommun än i dag med olika nivåer av centrumbildningar som kopplas ihop med bebyggelsestråk och grönstråk, säger Emma Shepherdson, projektledare för översiktsplanen.

Bollmora, Trollbäcken och Tyresö Strand ska knytas samman liksom Tyresö med grannkommuner.

Vad har varit den största utmaningen?

– Knäckfrågan har varit hur vi ska få plats med fler Tyresöbor samtidigt som vi bevarar naturen och vattnet, säger Emma.

I oktober var sista chansen för Tyresöborna att tycka till om förslaget. Sedan dess har mindre förändringar gjorts i planen.

ANNONS

Naturen viktig

– Det var många som poängterade att det var av största vikt för dem att naturen är tillgänglig. Vi fick också många synpunkter om att det är viktigt att infrastrukturen och servicen följer med när vi bygger.

Fler bussfält behövs på till exempel Tyresövägen och Gudöbroleden, enligt planen och även bättre gång- och cykelmöjligheterna i kommunen. Men frågan om just tunnelbana – som många har haft åsikter om – tar planen inte ställning till. ”På längre sikt kan spårbunden kollektivtrafik, som är sammankopplas med regionens övriga trafikslag, behövas”, står det.

– Vi tror inte att spårtrafik blir av innan 2035 men vi vill inte släppa frågan sett i ett längre perspektiv. Vi kommer att utreda behovet ytterligare.

Bostäder nära bussen

Cirka 300 nya bostäder per år ska byggas i kommunen, enligt planen. De flesta nära kollektivtrafik.

Tyresö centrum fortsätter att vara mittpunkten med Alléplan och Strandtorget därefter. Flera små centrum – som beskrivs som mötesplatser med mindre handeln och närservice – planeras i Trinntorp, Södergården, Granängstorget och Krusboda.

– Någon sorts mindre lokal mötesplats för de som bor i området finns också i andra områden som Fårdala och Öringe.

Översiktsplanen tas upp i kommunfullmäktige nästa torsdag.

Fakta

Vision för olika kommundelar

Bollmora
* Ta över delar av Skrubba.
* ”Utveckla en tydlig och attraktiv stadskärna”.
* Fler bostäder och företag i Bollmora företagsområde.
* Fler verksamheter i Södra Lindalens företagsområde.
* Länka samman Fårdala och Krusboda genom att bygga nytt längs Myggdalsvägen.
* Förläng Bollmoravägen till Gudöbroleden.
* Nytt grönstråk – Farmarstråket – med bland annat naturstigar och nya bostäder i den norra delen.

Trollbäcken
* Utveckla Vendelsövägen, mellan Drevviken via Alléplan till Södergården med bostäder och service.
* Planera för bostäder och/eller verksamhet i Trollbäckens företagsområde, vid Trollbäckens IP och i Gudö företagsområde.
* Utveckla Alléplan till ett ”levande, företagsamt och väl gestaltat centrum”.
* Skola i Skälsätra – på längre sikt
* Nytt naturreservat vid Bansjön.

Tyresö Strand
* Bostäder med lokaler norr om Tyresövägen vid Strandtorget. (På samråd just nu)
* ”Mer boende, service, vårdcentral” vid Strandtorget. (På samråd just nu)
* Tredje körfält för Tyresövägen.
* Komplettera med fler bostäder utmed Tyresövägen mellan Strandallén och Strandtorget.
* Strandpromenader, naturstigar och mötesplatser vid Erstaviken.

Inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm
* Mini-centrum i Trinntorp med torg, bostäder, lokaler och service året runt.
* Bostäder vid delar av Nytorpsvägen och Tegelbruksvägen.
* Större byggrätter för villor.
* Trinntorp ska bli en ”tydlig port mot resten av den södra skärgården”.
* Mer lättillgängliga stränder vid Erstaviken, Ällmorafjärden och Kalvfjärden.

Yttre Brevik
* Skapa naturreservat vid Telegrafberget.
* ”Komplettera varligt med ny bebyggelse”.
* Ta fram en strategi för bland annat utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp och byggrätter i Östra Tyresö.
* Skapa stråk för gång- och cykeltrafik och cykelparkering vid busshållplatser.

Dyviksudd, Vissvass och öarna
* Vissvass ska bli en central plats för båtlivet i Tyresö.
* Kommunalt vatten och avlopp kommer inte att dras före 2035.

Punkterna är ett urval.

Källa: Tyresö 2035 – översiktsplanen för Tyresö kommun