Klubbat: Äldre dieselbilar portas från Hornsgatan

Det blev nej för Daniel Hellden (MP) och förslaget om miljözon på Hornsgatan på måndagens fullmäktige.
Daniel Helldén (MP) har drivit frågan om miljözon på Hornsgatan.
Hornsgatan stängs av för äldre dieselbilar. Trafiknämnden i Stockholms stad klubbade beslutet att införa miljözon på Södermalm på torsdagkvällen.

Beslutet på nämndens sammanträde innebär att bensin- och dieselbilar måste ha euroklass 5 eller 6 för att köra på Hornsgatan, det vill säga att de flesta bilar som är äldre än 11 år förbjuds. 

”Angeläget beslut”

– Det här är både ett viktigt och angeläget beslut. Hornsgatan är den gata i Stockholm som har sämst luft. Dålig luft med höga halter av kvävedioxid drabbar särskilt barn och äldre, har Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd tidigare sagt.

Införs nästa år

De nya reglerna föreslås gälla från 1 februari 2020. Det ska fortfarande vara tillåtet att korsa Hornsgatan även med fordon med Euro 4 klass och lägre.

Du kan se vilken miljöklass din bil har genom att knappa in ditt registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida, klicka på fliken teknisk data och sedan motor och miljö.

Efter trafiknämndens beslut ska politikerna i kommunfullmäktige godkänna planerna. Preliminärt sker det på kommunfullmäktigemötet 17 juni.

Socialdemokraterna har varit väldigt kritiska till miljözonerna, vilket Mitt i tidigare rapporterat om.