Klubbat i fullmäktige

Avfallstaxa och flyktingfrågor var något av det som fullmäktige tog upp.
Avfallstaxa och flyktingfrågor var något av det som fullmäktige tog upp.

Förra måndagen hölls fullmäktige och bland annat beslutades att:

* Inte gå vidare med V-förslaget om en busslinje i Vallentuna som skulle drivas av kommunen

* Ge Össebyhus ett nytt ägardirektiv för att sälja mark i syfte att hyresrätter ska byggas där.

* Ansvaret för flyktingfrågor i kommunen flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen och en särskild integrationssamordnare som tillträdde i förra veckan.

* Avfallstaxan hålls i princip oförändrad medan maxtaxan på förskola och fritids höjs.