Klubbat och klart för kommunala fritidsgårdar

2018 blir tre av fyra fritidsgårdar i kommunen kommunala.
2018 blir tre av fyra fritidsgårdar i kommunen kommunala.
På senaste nämndemötet för kultur- och fritid fattade politikerna det väntade beslutet att låta 3 av 4 fritidsgårdar bli kommunala när nuvarande avtal löper ut.

Det var ingen enig kultur- och fritidsnämnd som sammanträdde i måndags. Oppositionen hoppades kunna övertyga den rödgröna majoriteten om att göra en ny upphandling av fritidsgårdarna när avtalen löper ut den sista december 2017.

Men beslutet blev det väntade. De rödgröna klubbade igenom förslaget att ta över 3 av 4 gårdar och från och med 2018 driva dem i kommunal regi.

Oppositionen har hävdat att förslaget är rent ideologiskt medan de rödgröna har argumenterat för att samordningen blir bättre med kommunala fritidsgårdar och att flera av de privata gårdarna inte har levererat som förväntat.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade också om att anställa en särskild ungdomschef.

 

Läs mer:

M kritiska till att kommunen tar över fritidsgårdarna

3 av 4 gårdar kan bli kommunala igen