ANNONS

Klubbat – skatten i Tyresö höjs nästa år

Anita Mattsson skatt
Anita Mattsson (S) kommer att ta över som kommunstyrelsens ordförande.
Skatten höjs med 45 öre nästa år. Det nya styret fick igenom sin höjning under torsdagskvällens kommunfullmäktige.
ANNONS

Det har varit många politiska turer kring skatten i Tyresö.

Så sent som i onsdags kväll klubbade kommunstyrelsen igenom en oförändrad skattesats på 19.50. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna – det nya styret – vill höja skatten med 45 öre per intjänad hundralapp, något Anita Mattsson (S)  yrkade på under onsdagens möte. Det förslaget röstades ner med en rösts marginal.

Under torsdagskvällen avgjordes frågan av fullmäktige, som till skillnad mot – kommunstyrelsen har bytt majoritet sedan valet. Skattehöjningen röstades igenom. Anita Mattsson (S)  motiverade höjningen bland annat med att det behövs satsningar på skola, äldreomsorg och prioriteringar inom miljö – och klimatarbete samt att kommunens ekonomi behövs stärkas.

– Vi anser att en skattehöjning i den här situationen är helt nödvändig för att komma på rätt köl och för att få en ekonomi i balans, sa Anita Mattsson (S) under mötet där hon kallade kommunens ekonomi usel.

Som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om anser ”Tillsammans för Tyresö” – som de tre partierna kallar sig – att kommunen de närmaste åren står inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. De menar att bakgrunden bland annat är att markförsäljningar under flera år har fått täcka löpande kostnader och att kommunen inte har gått så mycket plus som behövs för att täcka framtida stora investeringar.

En tillfällig lösning

De tre partierna ser höjd skatt som en tillfällig lösning som tillsammans med ”ett omfattande långsiktigt och genomgripande effektiviseringsarbete” ska få ordning på ekonomin.

– Ambitionen är att skatten ska sänkas under mandatperioden, sa Anita Mattsson som under mötet valdes till ny ordförande i kommunstyrelsen.

ANNONS

Fredrik Saweståhl (M) kallade under mötet höjningen ”ett skatteattentat som det nya styret tänker utsätta Tyresöborna för”.

– Det här är ett hårt slag mot kommunens attraktivitet, sa han.

Han menar att en skattehöjning inte är nödvändig.

– Vi kommer att visa på nästa fullmäktige att det i det budgetalternativ vi har – det vill säga den liggande kommunplanen – med smärre justeringar går alldeles utmärkt att bedriva verksamheten med framgång även 2019 till oförändrad skattesats.

Anki Svensson (M), det nya oppositionsrådet, sa:

– Skattehöjningen kommer att bli den största höjningen i kommunens moderna historia och göra att Tyresö sällar sig till kommunerna med högst skatt i Stockholms län. Följden blir en tydlig försvagning av hushållens ekonomi, kommunens konkurrens- och attraktivitetskraft och den positiva utvecklingen av skattekraften som vi har sett under flera år riskerar att bromsa in.

Lämnade inget förslag till beslut

Sedan frågan om skattesatsen återremitterades i början av månaden har kommunstyrelseförvaltningen redogjort för kommunens ekonomiska situation i en tjänsteskrivelse undertecknad av Bo Renman, kommundirektör, och Torstein Tysklind, ekonomichef.

”Ekonomichefen bedömer att det kommer att bli svårt att uppnå en budget i balans 2019 med en oförändrad skattesats. Om skattesatsen höjs bör budget i balans uppnås och ett mindre reservutrymme uppstå”, står det bland annat.

Förvaltningen lämnade inget förslag till beslut utan skriver ”förvaltningen är av uppfattningen att beslut om skattesats och budgetutrymme ytterst är en politisk fråga”.

55 miljoner extra

Skattehöjningen ger cirka 55 miljoner extra till kommunen jämfört med om skatten inte hade förändrats, enligt beräkningar.

En Tyresöbo som tjänar 35 000 kronor i månaden får betala 1 860 kronor mer i skatt per år, enligt samma beräkningar.

Inräknat landstingsskatten kommer Tyresöborna nästa år betala 32,03 kronor av varje intjänad hundralapp i skatt.