ANNONS

Klubben slipper riva upp golfhål

Om Björn Örås golfklubb fällts i Mark- och miljööverdomstolen hade klubben blivit skyldig att återställa delar av Broängarnas naturreservat för flera miljoner. Nu slipper företaget det.
Om Björn Örås golfklubb fällts i Mark- och miljööverdomstolen hade klubben blivit skyldig att återställa delar av Broängarnas naturreservat för flera miljoner. Nu slipper företaget det.
Nio års kamp är över. Efter hot om miljonviten och två förlustdomar vinner Bro Hof Slott Golf-club mot kommunen.

Golfbanan får ligga kvar och vitena avskrivs.
ANNONS

Konflikten om golfbanan har pågått i nästan ett decennium.

I tisdags kom avslutet. Då föll domen i Mark- och miljööverdomstolen, som friade Bro Hof Slott golfklubb från alla anklagelser.

– Det känns skönt att rättvisa äntligen skipats efter nio långa år av frustration och oro, säger Björn Örås, ägare och klubbordförande i Bro Hof Slott GC.

2007 kom första smällen. Bygg- och miljönämnden hävdade att golfklubben brutit mot miljöbalken när de byggde banan i delar av Broängarnas naturreservat och hotade med viten på 8,5 miljoner kronor. Bro Hof Slott överklagade beslutet, men fälldes i Mark- och miljödomstolen.

De ålades att flytta golfbanan och återställa marken i naturreservatet, en åtgärd som skulle kosta över 400 miljoner.

– Frustrationen var total. Juristen i domstolen hänvisade hela tiden till länsstyrelsen. Men en sakkunnig skrev samtidigt att vi hade rätt i alla väsentliga avseenden. Då begärde vi prövningstillstånd, säger Björn Örås.

Mark- och miljööverdomstolens dom kom som en totalvändning för en vecka sedan. Enligt domstolen var gränserna för naturreservatet inte dragna när banan byggdes. Allt som fanns var en skötselplankarta från 2003, utan koordinater.

Men bygg- och miljönämnden vidhåller sin linje. Delar av banan byggdes på otillåtet område.

– Det är fortfarande sant att de byggde utanför detaljplanen, säger Lars Brofalk (C), ordförande i nämnden.

ANNONS

Nu väntar nya diskussioner med klubben om var de nya gränserna ska dras.

– Det här är inte över för att domen har fallit. Nu kvarstår arbete med att ta fram ett planförslag och anta en ny detaljplan. Det kommer att ta tid, säger Lars Brofalk.

Under tvisten har en jurist och en konsult anlitats av kommunen. Prislapp: 543 306 kronor.

– Givetvis har det kostat kommunen pengar. Samtidigt är det vår skyldighet att pröva ett ärende om det finns oklarheter. Vi kan inte se mellan fingrarna om vi misstänker att något är fel.

Varför ritades inte linjerna för naturreservatet ut från början?

– Man kan spekulera i att det inte fanns tillräcklig kunskap på förvaltningen. Samtidigt är det ett gemensamt ansvar. Även motparten har ansvar att se till att det sköts på rätt sätt.

Domen som kom i tisdags går inte att överklaga.

Fakta

Marktvisten har pågått i nio år

2004: Golfbanan BroHof slott börjar byggas, samtidigt anläggs ett naturreservat intill.

2007: Kommunen polisanmäler golfklubben eftersom man anser att delar av banan ligger i naturreservatet.

2009: Kommunen hotar med ett vite på 8,5 miljoner kronor om man inte flyttar delar av banan och återställer naturen.

2010: Länsstyrelsen går på kommunens linje. BroHof Slott golfclub överklagar beslutet.

2012: Parterna söker en kompromiss utan att komma överens.

2013: Den 18 januari hotar BroHof att stämma kommunen om parterna inte hittar en lösning.

2014: Den 8 maj dömer tingsrätten enligt kommunens linje. Bro Hof Slott överklagar.

2015: Den 23 juni vinner golfklubben i Mark- och miljööverdomstolen.