Knivhot och hugg med sax på skola

Flera allvarliga händelser har gjort situationen på Lovisedalsskolan så allvarlig att föräldrar anmält skolan till Skolinspektionen.

– Min son blev hotad med kniv mot ögat i slöjden, säger en av föräldrarna.

En elev fick en sax i ryggen vilket resulterade i trasiga kläder och ett blodigt sår. En annan fick en blyertspenna instucken i armen. En tredje blev inslängd i en glasruta med huvudet före.

Så inleds den anmälan föräldrarna, som vill vara anonyma, gjort till Skolinspektionen.

På Lovisedalsskolan ska elever ha utsatts för kränkande behandling i över ett års tid.

– Min son orkar inte gå till skolan vissa dagar för att det är så jobbigt. Han mår verkligen inte bra, säger en av anmälarna.

Föräldrarna bakom anmälan anser att rektorn inte vill kännas vid de allvarliga händelserna. Rektorn väljer att inte tro på elever och föräldrar, skriver de i anmälan.

Eftersom uppenbara kränkningar fortsätter utan någon reaktion från ledningens håll, menar föräldrarna att rektorn begår tjänstefel.

– Eleverna känner sig otrygga och även de som inte varit direkt utsatta för våld mår dåligt över att inte våga ingripa, säger föräldern.

Men rektor Agneta Kenneberg menar att varje fall har utretts.

Hon säger också att beskrivningarna av händelserna i anmälan är överdrivna.

– Allt stämmer inte. Visst har incidenter hänt, men de beskrivs grövre än vad de varit, säger hon.

Under förra året sattes en resurs in. Men kränkningarna fortsatte ändå.

Bland annat ska en elev ha hotats med en häftpistol mot huvudet, en annan ska ha fått en nål genom kinden av en klasskamrat.

Alldeles nyligen sattes ytterligare en resurs in, enligt Agneta Kenneberg. Hon menar att åtgärder görs men att hon inte kan lämna ut information om elever till andra föräldrar.

– Situationen är obehaglig och vi måste ju få veta vad som händer. Vi har beslutat att flytta vår son från skolan, säger en av anmälarna.

Senast den 14 maj ska Vallentuna kommun svara på uppgifterna i anmälan till Skolinspektionen.

’’ Eleverna känner sig otrygga och även de som inte varit direkt utsatta för våld mår dåligt över att inte våga ingripa. En av föräldrarna bakom anmälan