Väsby föreslås betala för nya Slussen

Upplands Väsby Upplands Väsby och kommunerna kring Mälaren bör vara med och finansiera Slussenprojektet i Stockholm. Det förslaget ger regeringens utredare Ingemar Skogö.

När nya Slussen byggs kommer den att kunna reglera vattennivån i Mälaren och minska översvämningsrisken. Därför föreslås Upplands Väsby vara med och betala för kalaset

Kostnaden för att reglera Mälaren har beräknats till 900 miljoner kronor. Hur stor del som Upplands Väsby ska betala är ännu inte fastställt.