Knivmördare får rätt till permission

JAKOBSBERG Den 23-åriga kvinna som dömts till sluten rättspsykiatrisk vård för det uppmärksammade knivmordet på en 23-årig man i sin bostad i Jakobsberg i februari 2010, har beviljats permission en gång i veckan av förvaltningsrätten i Linköping.

Åklagaren har i ett yttrande avrått från obevakade permissioner. Vårdtiden är relativt kort med hänsyn till det brott kvinnan begått, anser åklagaren. Enligt läkaren visar kvinnan inga tendenser till aggressivt beteende.