Knökfull p-plats stör pendlare

Roslags Näsby, parkeringen väster om spåren
Inte en enda ledig plats. En vanlig syn för den som vill infartsparkera i Roslags Näsby. Här gäller det att vara mycket tidigt ute om man ska ha en chans.
Även bilister som är där tidigt får snurra runt förgäves på parkeringen vid Roslags-Näsby station. Nu ses all infartsparkering i Täby över.

När området byggts om blir det fler bostäder och fler p-platser – både för bilar och cyklar.

Solen lyser på de frostiga bilarna denna höstmorgon. Varenda plats är upptagen men en och annan bilist hoppas ändå på tur.

En av dem är Lene Hägglund som bor i norra Ella park.

– Jag parkerar här varje onsdag men det är väldigt svårt att få en plats.

Hon tycker att parkeringen borde få vita rutor så att det blir tydligare hur man ska stå.

– Det är irriterande nu. På vissa längor skulle minst tre bilar till kunna få plats om man målade dit vita streck.

Problemet med platsbrist gäller på Täbys alla infartsparkeringar.

Therese Carlefalk projektleder arbetet med en ny parkeringsstrategi för Täby och när hon beskriver planerna är det lätt att inse att inget kommer att förändras ­förrän kommunhuset rivs och de nya ­bostäderna börjar byggas i området. Totalt handlar det om 600 nya lägenheter.

– Byggstarten beräknas nu till 2016–2017 och då kommer hela området att bli en stor byggarbetsplats. SL ska bygga dubbelspår och ändra stationsläget. Nya infartsparkeringar kommer att byggas både på galoppen och i Arninge.

Efter ombyggnaden ska 300 infartsparkeringsplatser finnas i ­västra Roslags-Näsby. En del av dem i ett parkeringshus i flera våningar.

Men Therese Carlefalk säger också att det inte är tänkt att de som bor i Roslags-Näsby ska ta bilen till stationen. Genom att kolla registreringsnumren på parkerade bilar har kommunen kunnat konstatera att flera av dem hör hemma i närområdet.

– Det pågår diskussioner med SL om hur boende i Täby ska ta sig till Roslagsbanan. Det finns planer på flera busslinjer till Roslags-Näsby. Man kan ifrågasätta att bilen används när det är mindre än två kilometer till stationen.

Bättre cykelvägar planeras.

– Vi hoppas att fler och fler tar cykeln men som det är nu är även cykelparkeringarna överfulla. Planen är 400 cykelplatser i Roslags-Näsby när allt är ombyggt och klart.

Fakta

25 000 fler Täbybor år 2030

Av de bilar som står på de fullbelagda infartsparkeringarna är cirka 75 procent från Täby och resten från andra kommuner i länet.

Täby väntas växa med drygt 25 000 invånare till år 2030.

För att möta en del av efterfrågan ser kommunen över infartsparkeringarna. Hänsyn tas till var i Täby nya bostäder planeras.

Källa: Täby kommun