Nu köar byggbolagen i Skärholmen

I Vårberg centrum står snart ett 14 våningar högt hus klart, med plats för 79 bostäder.
Höghuset i Vårberg centrum blir klart i höst. Snart väntar ännu fler byggen i området.
Intresset för Fokus Skärholmen är stort bland byggbolagen. Trettio byggherrar tävlar nu om att få bygga totalt 590 lägenheter på Vårbergsvägen, i Skärholmsdalen och Mälaräng.

För bara några år sedan var Skärholmens stadsdel en vit fläck på kartan för byggherrarna. Så är det inte längre. I stället verkar byggbolagen stå på kö för att få vara med när Fokus Skärholmen förverkligas.

Det senaste exemplet är de 30 byggbolag som ansökt om att få markanvisning för totalt 590 lägenheter längs Vårbergsvägen och i de planerade bostadsområdena Skärholmsdalen och Mälaräng.

– Det är många! Flera av dem ansökte dessutom om att få vara med vid flera av projekten, så totalt kom 53 ansökningar in, säger Karin Ahlzén, projektledare för Fokus Skärholmen.

Hon sitter med i den utvärderingsgrupp som nu ska välja ut de mest lämpliga bolagen. Social hållbarhet väger tungt. Fokus Skärholmen har gått ut stort med att detta är ett viktigt kriterium när 6 300 nya bostäder ska byggas i stadsdelen.

– Vi vill att byggbolagen ska bygga bostäder som möter de behov som finns i Skärholmens stadsdel. Många är till exempel trångbodda, så det finns ett stort behov av större lägenheter, säger Karin Ahlzén.

Ödslighet byggs bort

Ett annat exempel på socialt hållbart byggande är skapa tryggare utomhusmiljöer. När ödsliga vägar och trafikplatser bebyggs med bostäder och servicelokaler blir områdena ljusare och mer människor kommer att vara i rörelse där.

Dessutom ser man gärna att byggbolagen hjälper till att skapa arbetstillfällen.

– Det är många som går utan jobb och vi frågar byggbolagen hur de kan bidra till en ökad sysselsättning. Flera har svarat att de kan ordna praktikplatser och anställningar i samband med byggena, andra att de bygger serviceställen där människor kan få anställning, säger Karin Ahlzén.

”Spännande förslag”

Ingen byggherre har, enligt Karin Ahlzén, ifrågasatt social hållbarhet som ett kriterium för att få bygga. Tvärtom har Fokus Skärholmen fått in ”många bra och spännande förslag, vissa mer ambitiösa än andra”.

– Det är ovanligt med social hållbarhet som utvärderingskriterium, men vi ser det komma mer och mer och branschen lyfter också dessa frågor, säger hon.

De 590 lägenheterna blir en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Exploateringsnämnden fattar beslut om vilka 30 byggherrar som får markanvisningarna, vid sitt möte i november.

Fakta

6 300 bostäder ska byggas

Stockholms stad startade projektet Fokus Skärholmen för att få fart på byggandet i Skärholmen.

Ambitionen är att bygga cirka 6 3000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom blir det nya skolor, förskolor, servicelokaler och mötesplatser.

Här blir det nya bostäder*:

Vårberg

Vårbergsvägen blir en stadsgata kantad av 1 200–1400 bostäder.

400 bostäder ska byggas vid foten av Vårbergstoppen, längs Vårbergsvägen.

330 lägenheter ska byggas vid Stångholmsbacken.

250–300  bostäder byggs i anslutning till Söderholmsgränd.

Skärholmen

Skärholmsdalen blir ett nytt bostadsområde med cirka 900 bostäder, längs Skärholmsvägen mellan Skärholmen och Sätra och runt foten av Skärholmsberget. Skärholmsvägen blir stadsgata.

Sätra

Norr om Björksätravägen byggs området Kråksätra med 150–250 bostäder.

100 lägenheter byggs på Sätra torg.

64 lägenheter byggs vid Sätra Gård.

Bredäng

Mälaräng blir ett nytt bostadsområde med cirka 1100 bostäder, som knyter samman Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden.

85 lägenheter byggs längs Bredängsvägen mellan Bredäng och Mälarhöjden.

120 lägenheter byggs längs Ålgrytevägen, i nordvästra Bredäng.

130 lägenheter byggs vid Vita Liljans väg.

*Siffrorna är ungefärliga.

Källa: Fokus Skärholmen