Snart ska köeländet minska från Täbyvägen och Enebybergsvägen

Fullt med bilar längs Enebybergsvägen.
Fullt med bilar längs Enebybergsvägen.
Danderyd och Täby går ihop för att minska trafikpropparna längs med Enebybergsvägen och Täbyvägen under rusningstid.

Många bilister och kollektivtrafikresenärer åker längs Enebybergsvägen och Täbyvägen under rusningstid. Detta medför långa köer i båda kommunerna. Något Mitt i tidigare har rapporterat om.

Nu tar Danderyds kommun och Täby kommun gemensamt tag i frågan och startar en utredning av trafiken utmed vägsträckningen. Denna utredning görs tillsammans med trafikförvaltningen inom Region Stockholm och Arriva.

– Under rusningstrafik uppstår framkomlighetsproblem både för kollektivtrafik och biltrafik. Vi tar nu gemensamt ansvar för att utreda och genomföra konkreta åtgärder för att förbättra situationen för boende i Danderyd och Täby längs detta viktiga stråk, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden i Danderyd i ett pressmeddelande.

Kan påverka andra vägar

Utredningen ska ge svar på vilka åtgärder som ska göras för ökad framkomlighet. De kan bestå av ombyggnationer och beteendepåverkande åtgärder. Förslagen kan också påverka närliggande vägar.

Många boende längs Enebybergsvägen har klagat på trafiken som ofta använts som smitväg när det är bilköer på E18.

Som ett steg att minska fortkörningen längs vägsträckan byggdes bredare cykelbanor och bussfickorna togs bort. Täbyborna pekades ut som syndabockar för den ökade trafiken.

Nu tar bägge kommunerna ett gemensamt grepp på trafikfrågan.

– Det är positivt att Täby tillsammans med Danderyds kommun tar ett helhetsgrepp kring framkomlighetsproblemen längs Täbyvägen och Enebybergsvägen. Det är nödvändigt att vi arbetar gemensamt för att lösa och underlätta invånarnas vardagspussel i våra kommuner, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby.

Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2019.