Köer fram till sommar på Svinningevägen

Fortfarande återstår att bygga en gång- och cykelväg i Svinninge.
Fortfarande återstår att bygga en gång- och cykelväg i Svinninge.
Trafikanterna får räkna med fortsatta störningar längs Svinningevägen ända till sommaren.

Kommunen håller på att bygga en gång- och cykelväg som ska förbinda Svinninge med Åkersberga.

Trafiksituationen utefter Svinningevägen har under en tid retat upp trafikanter när det bildats köer på grund av flera vägarbeten. Men enligt Österåkers kommun förbättras nu läget när två av projekten är på väg att slutföras.

Fortfarande återstår byggandet av en gång- och cykelväg längs Svinningevägen mellan Hästängsuddsvägen och Svavelsövägen.

– Detta arbete kommer att pågå till våren/sommaren 2016, säger kommunens projektledare Jenny Gustafsson.

Under byggtiden stänger kommunen av ett körfält i taget med hjälp av mobila trafiksignaler på en sträcka av 75 meter åt gången, där det blir enkelriktad trafik. Eventuellt kan trafikljusen tas bort under längre ledigheter.

– När detta arbete är klart finns en separat gång- och cykelväg som förbinder Svinninge med centrala Åkersberga, säger Jenny Gustafsson.

Det ena av de två projekten som håller på att avslutas längs Svinningevägen är en ombyggnad av Täljö vägskäl. Här har en cirkulationsplats byggts till och vägar, gång- och cykelväg och belysning har byggts om.

Det andra projektet är att det har gjorts förstärkningar av marken för gång- och cykelvägen längs Svinningevägen mellan Täljöviksvägen och Belévägen.

Vid båda dessa projekt användes metoden att tillfälligt reglera trafiken med trafikljus. Men när byggprojekten nu avslutas ska framkomligheten i trafiken bli bättre, enligt kommunen.

Det finns också planer på att bygga en gång- och cykelväg från Svinninge mot Vaxholm. När detta arbete drar igång är oklart.