Min lokala hjälte

Kohandel om bygge vid Slussen

Stockholms stad har till slut överklagat beslutet att underkänna detaljplanen för nya Slussen.

Det blev möjligt efter en överenskommelse med ägaren till Glashuset, som nu drar tillbaka sina protester – i utbyte mot byggrätter och hyresrabatt.

Det var i december som mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för nya Slussen.

En mängd privatpersoner och organisationer hade överklagat bygget, men det som fällde byggplanen var i stället överklagan från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg/Kommanditbolaget T-bodarne. De äger Glashuset och hade synpunkter på att man byggde nya hus framför deras fastighet.

Men nu backar Atrium Ljungberg.

I en överenskommelse med Stockholms stad har man enats om att de drar tillbaka sin protest i utbyte mot att de får markanvisningen för de hus som framöver ska byggas framför Glashuset.

Samt att de under åtta års tid slipper betala hyra till Stockholms stad för marken där Glashuset ligger, en summa motsvarande 80 miljoner kronor.

– Vi har försökt hitta förutsättningar att jobba vidare som både vi och Atrium Ljungberg är nöjda med och vi tycker det här är en bra lösning. Nu ökar förutsättningarna för att vi får prövningstillstånd, men avgörandet ligger förstås hos Mark- och miljööverdomstolen, säger Krister Schultz, direktör på exploateringskontoret.

Vilka är stadens utsikter att få igenom överklagandet?

– Det kan jag inte uttala mig om. Men förutsättningarna har ju ökat för ett positivt besked. Det är inte så sannolikt att det faller på det som Atrium Ljungberg har framfört. Men sedan kan det ju vara flera parter som har överklagat på andra grunder, säger Krister Schultz.

Uppgörelsen mellan Stockholms stad och fastighetsbolaget behandlades i kommunstyrelsen förra veckan. Men oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) är kritisk.

– Tillvägagångssättet är anmärkningsvärt – att man försöker köpa sig ur en juridisk tvist. Om det finns en detaljplan som säger att det ska vara fri utsikt på den här platsen så är det ett allmänt intresse. Om man uppväger det genom att kompensera ett enskilt ekonomiskt intresse så innebär det ju att alla rättigheter är till salu, säger han.

Tomas Rudin är tveksam till om Mark- och miljööverdomstolen kommer att godkänna den nya detaljplanen och tycker att Stockholms stad i väntan på besked i stället ska utreda hur Slussen kan byggas om inom gällande detaljplan.

För att komma runt överklaganden som gjorts med anledning av planerna för nya Slussen har Stockholms stad erbjudit Glashusets ägare att själva bygga på tomten framför huset.

Tillvägagångssättet är anmärkningsvärt – att man försöker köpa sig ur en juridisk tvist.Tomas Rudin (S)

Fakta

De många turerna kring nya Slussen

Mark- och miljödomstolen upphävde den 12 december 2012 detaljplanen för nya Slussen.

Förra veckan överklagade Stockholms stad beslutet om den upphävda detaljplanen till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen kan nu välja om man ska meddela prövningstillstånd.

Om man beslutar sig för att pröva ärendet kommer beslut om detaljplanen att fattas under året.