Kohandel om nya Slussen

Ägaren till Glashuset drar tillbaka sina protester vilket gör att staden har en chans att kunna överklaga beslutet att underkänna detaljplanen för Slussen.
Ägaren till Glashuset drar tillbaka sina protester vilket gör att staden har en chans att kunna överklaga beslutet att underkänna detaljplanen för Slussen.
Stockholms stad har till slut överklagat beslutet att underkänna detaljplanen för nya Slussen.

Det blev möjligt efter en överenskommelse med ägaren till Glas­huset, som drar tillbaka sina protester – i utbyte mot byggrätter och hyres­rabatt.

Det var i december som mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för nya Slussen.

En mängd privatpersoner och organisationer hade överklagat byggplanerna, men det som fällde avgörandet var i stället överklagandet från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg/Kommanditbolaget T-bodarne. De äger Glashuset (KF-huset) och hade synpunkter på att man byggde nya hus, som skulle skymma utsikten, framför deras fastighet.

Men nu backar Atrium Ljungberg.

I en överenskommelse med Stockholms stad har man enats om att fastighetsbolaget drar tillbaka sin protest i utbyte mot att de får markanvisningen för de hus som ska byggas framför Glashuset – samt att de under åtta års tid slipper betala hyra till Stockholms stad för marken där Glashuset ligger, en summa motsvarande 80 miljoner kronor.

– Vi har försökt hitta förutsättningar att jobba vidare som både vi och Atrium Ljungberg är nöjda med och vi tycker det här är en bra lösning. Nu ökar förutsättningarna för att vi får prövningstillstånd, men avgörandet ligger förstås hos mark- och miljööverdomstolen, säger Krister Schultz, direktör på exploateringskontoret.

Vilka är stadens utsikter att få igenom överklagandet?

– Det kan jag inte uttala mig om. Men förutsättningarna har ju ökat för ett positivt besked. Det är inte så sannolikt att det faller på det som Atrium Ljungberg har framfört. Men sedan kan det ju vara flera parter som har överklagat på andra grunder, säger Krister Schultz.

Uppgörelsen mellan Stockholms stad och fastighetsbolaget behandlades i kommunstyrelsen förra veckan. Men oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) är kritisk.

– Tillvägagångssättet är anmärkningsvärt – att man försöker köpa sig ur en juridisk tvist. Om det finns en detaljplan som säger att det ska vara fri utsikt på den här platsen så är det ett allmänt intresse. Om man uppväger det genom att kompensera ett enskilt ekonomiskt intresse så innebär det ju att alla rättigheter är till salu, säger han.

Tomas Rudin är tveksam till om mark- och miljööverdomstolen kommer att godkänna den nya detaljplanen och tycker att Stockholms stad i väntan på besked i stället ska utreda hur Slussen kan byggas om inom gällande detaljplan.

Fakta

Måste först få prövningstillstånd

Mark- och miljödomstolen upphävde den 12 december 2012 detaljplanen för nya Slussen.

I förra veckan överklagade Stockholms stad beslutet om den upphävda detaljplanen till mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen ska nu avgöra om man ska meddela prövningstillstånd.

Om man beslutar sig för att pröva ärendet kommer beslut om detaljplanen att fattas under året.