Kökaos när väg stängs av

Bromma Bilister som normalt kör Ulvsundavägen till och från E18 eller Kymlinge­länken bör försöka hitta en annan resväg den 20–23 september.

Vid slutförandet av trafikplats Rissne kommer vägarna att delvis stängas av och framkomligheten blir mycket begränsad.

Stora störningar i trafiken väntas.