Kolet i Värtan måste bort tio år tidigare

Nya majoriteten har bestämt att Fortum ska sluta elda med kol i Värtaverket 2020 i stället för 2030.

Men Fortum vågar inte lova att kolet är borta om fem år.

När Alliansen satt vid makten i Stockholms stadshus beslutade man tillsammans med Fortum Värme att Värtaverket i Hjorthagen ska sluta elda med kol 2030.

Men den nya rödgrön­rosa majoriteten har beslutat att skynda på avvecklingen. Om fem år kräver politikerna att Fortum slutat använda kol i Hjorthagen.

– Det här är Sveriges sjunde största utsläppskälla av koldioxid. Det är väldigt omodernt att ha ett kolkraftverk mitt i en storstad. Det är en skamfläck, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

Kolet i Värtan står i dag för 20 procent av produktionen av värme och el, resten är förnybar eller återvunnen energi.

Fortum bygger redan nu ett nytt biobränsle-värmeverk i Hjorthagen där varken kol eller andra fossila bränslen får användas. Det ska stå klart 2016, och kommer då att ersätta ännu mer av koleldandet – dock inte allt.

Men majoritetens krav på att Fortum helt ska sluta med kol om fem år får kritik från Moderaterna som i en skrivelse tycker att en konsekvensanalys av beslutet borde ha gjorts före beslutet om tidigare avveckling. Detta bland annat för att säkert veta att Fortum kan producera tillräckligt med fjärrvärme även utan kolenergi 2020.

– Man ser nu över de ekonomiska konsekvenserna, men också miljövinsterna. Jag är övertygad om att man kommer att klara av att förse stockholmarna med el och värme, säger Katarina Luhr.

Ulf Wikström är hållbarhetschef för bolaget Fortum Värme som är delägt av Fortum och Stockholms stad. Han lovar att stockholmarna kommer att få all den el och värme de behöver även när man slutat elda med kol i Hjorthagen.

Om det blir 2020, som politikerna kräver, vill han dock inte spekulera i eftersom Fortum Värmes styrelse inte ska ha klubbat någon exakt tidsplan ännu. En mer detaljerad tidsplan för avvecklingen ska bolaget utreda under 2015.

Men för att Stockholm ska gå runt energimässigt efter att kolet försvunnit behöver man enligt Ulf Wikström jobba hårt med alternativa lösningar. Man köper redan nu till exempel tillbaka överskottsvärme från konsumenter – till exempel från Östermalmshallen. Man ska också binda samman fler kraftvärmeverk i länet så att man kan ”låna” energi från varandra.

– Både Fortum och staden vill jobba med en klimatstrategi för att fasa ut kolenergin. Men det gäller att alla drar åt samma håll för att det ska gå att skynda på, säger Ulf Wikström.

Det gäller att alla drar åt ­samma håll för att det ska gå att skynda på.Ulf Wikström Fortum värme