ANNONS

Kolingsborg visst värdefull

ANNONS

Rättelse Byggnaden Kolingsborg är grönklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket betyder att den är kulturhistorisk värdefull.

ANNONS