Kolla in nya Bromma­plan på biblioteket

Bromma Just nu finns förslaget till detaljplan för Brommaplans centrum till allmän beskådan i Bromma­plans bibliotek och i Tekniska nämndhuset. Förslaget innebär en omfattande omvandling. Bland annat innehåller det en inbyggnad av bussterminalen, ett litet inomhuscentrum, cirka 850 bostadsrätter och ett kontorshus vid torget.

Dock är, enligt stadens hemsida, en förutsättning för projektets genomförande att skyddsavstånd mellan Bromma–Åkeshovs avloppsreningsverk och nya bostäder kan minskas eller att reningsverket flyttas.

Förslaget finns utställt tills den 6 september. Den 20 augusti är det samrådsmöte i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan klockan 16.00.