Kollektivhus ­föreslås i Ursvik Stora Ursvik Bygg ett ekologiskt kollektivboende i Sundbyberg, så lyder ett medborgarförslag till kommunen. Förslagsställaren skriver att det blir alltmer populärt att bo i gemenskap och tycker att Sundbyberg bör marknadsföra sig som en ekologiskt tänkande kommun. Centrum eller nya stadsdelen Stora Ursvik nämns som lämpliga platser för ett kollektivhus. Smugglade knark från Thailand

Sundbyberg En man i 25-årsåldern stoppades för tullkontroll på Arlanda vid hemkomst från Bangkok i vintras. I bagaget visade det sig finnas fem flaskor sprit, vin och 20 narkotikaklassade tabletter.

Mannen uppgav i förhör att han köpt tabletterna på apotek i Thailand för att kunna sova på flygresan hem, och att han inte visste att de var narkotikaklassade.

Tingsrätten slår dock fast att han måste insett risken med att tabletterna innehöll narkotika, då det framgick på förpackningen.

Han döms för tullbrott och narkotikasmuggling och får böta 13 500 kronor.