”Kollektivtrafiken har spårat ur”

buss
Arkivbild.
Förbättrad cykelframkomlighet ska inte ha påverkan på kollektivtrafiken, menar insändarskribenten.

Såg en insändaren om busshållplatsen på Sidvallsvägen. Töresjövägen är ett annat exempel. Här har man dragit en cykel- och gångbana på ena sidan av vägen. I stället för att dra den bakom busshållplatsen, som man gör normalt, har man tagit bort busshållplatsen. En stor cykelparkering vid Töresjövägen blir tämligen ointressant när man inte kan komma tillbaka till denna hållplats efter till exempel ett ärende i stan.

Jag är positiv till att man förbättrar cykelframkomligheten, men när det går ut över kollektivtrafiken har det spårat ur. Här tycks det befogat att säga att den högra handen inte vet vad den vänstra gör. I synnerhet som man tidigare sagt, vid propåer om att låta någon av motorvägsbussarna gå hela Bollmoravägen ut, att man vill ha alla stamlinjer ut på Njupkärrsvägen. Märkligt!

Lindalsbo