Kolonilotten säljs till marknadspris

En kolonistuga på Södermalm ligger just nu ute till försäljning. Till marknadspris.

– Det här strider mot hela kolonilottstanken, säger Lars Oscarson från Koloniträdgårdsförbundet.

Det grönskar i rabatterna i Södra Årstalundens koloniområde på Södermalm. Marken här ägs av Stockholms stad men den som är odlingssugen och vill ha en kolonilott, här eller någon annanstans på Södermalm, får vända sig till respektive förening och ställa sig i kö.

– Grundidén är att lotter ska vara för odling och att man inte får spekulera och tjäna pengar på dem. Lotterna ska vara tillgängliga för alla, oavsett om du har pengar eller inte. Därför har vi det här med hembudsförfarande, säger Lars Oscarson, ordförande i Koloniträdgårdsförbundet.

Konkret innebär det att varje förening gör en värdering av vad en stuga är värd sett till byggnadens skick och eventuella inventarier. Den som har köpt en stuga för 100 000 kronor får sedan sälja den för 100 000 eller eventuellt lägga på lite för förbättringar som man har gjort.

Men man får alltså inte ta ett högre pris för att många är intresserade och vill ha stugan, utan stugan erbjuds till fast pris till den föreningen valt ur kön. Vad stugan är värd avgör varje förenings styrelse.

Stugan på lotten i Södra Årstalundens koloniområde har föreningen värderat till 130 000 kronor, men annonseras nu ut av mäklare med ett utropspris på 500 000 kronor. Sedan kan det bli budgivning.

Orsaken är att kontraktsinnehavaren och stugägaren är försatt i personlig konkurs och att konkursförvaltaren har krävt att stugan ska säljas till högstbjudande för att fordringsägarna ska få ut så mycket pengar som möjligt.

Enligt Joseph Zamani, handläggare för konkursen på Ackordscentralen, är kolonistugan värderad av en oberoende värderingsman.

Exakt vad man jämfört med är oklart, men det rör sig om ett marknadspris.

– Läget spelar väldigt stor roll i det här fallet, säger han.

Stugägaren, som haft sin lott sedan 1986, har motsatt sig försäljningen.

Kenneth Kempendahl, parkingenjör på stadsdelsförvaltningen, är upprörd över situationen.

– Koloniträdgårdsrörelsen har funnits på Södermalm i hundra år. Ursprungligen fick man lotterna för att kunna odla mat. Det ska inte vara något spekulationssyfte och har inte varit det heller tills det här dök upp. Vi har kopplat in vår jurist på stadsledningskontoret, säger han.

Men enligt Olof Welander, jurist på stadsledningskontoret, kan man ingenting göra.

– Generellt har man hembudsklausul, den syftar till att lotterna ska fördelas enligt en rättvis princip om kötid, men vi måste också förhålla oss till jordabalken. Det finns inga särskilda regler för kolonilotter så vi får jämföra dem med bostäder och enligt jordabalken görs det undantag från hembudet när det gäller konkurser, säger han.

Men Koloniträdgårdsförbundet tänker inte låta sig nöja med att olika regler kolliderar med varandra.

– Vi tycker det här är väldigt allvarligt och kommer att vända oss till regering och riksdag så man får rätta till de här skevheterna som blir, säger Lars Oscarson.

Kolonilotten har visats av mäklaren en gång, ytterligare en visning sker i morgon onsdag. Men mäklaren vill inte uttala sig om hur stort intresset för lotten har varit.

Lotterna ska vara tillgängliga för alla, oavsett om du har pengar eller inte”, säger Lars Oscarson på Koloniträdgårdsförbundet.

Fakta

Slipper 15 års kö

Kolonistugor säljs enligt så kallat hembud och inte till marknadspris.

Hembudet för den 12 kvadratmeter stora stugan i Södra Årstalunden är 130 000 kronor, men nu säljs den till högstbjudande med ett utropspris på 500 000 kronor.

Kötiden i föreningen är annars 15–20 år.

Köparen kommer dock inte att kunna få tillbaka den summan om man vill sälja, utan då gäller föreningens hembud.

källor: Stockholms stad

Koloniträdgårdsförbundet