”Vi kommer behöva göra mer”

cecilia löfgreen, eva ullberg
Cecilia Löfgreen (M), Eva Ullberg (S).
Berättelserna från #presstläge sprids över landet och berör såväl riksdag som kommun. Hur ser Järfällas politiker på det som berättas?

För stora grupper och för få i personalstyrkan. För många arbetsuppgifter som inte har med barnen att göra och en känsla av att själv behöva lösa alla problem som dyker upp.

Det är bara några av de saker som kommit fram i och med Förskoleupprorets enkät #pressatläge, En enkät där förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare och förskolechefer runt om i landet kunnat skriva ner sina upplevelser av förskolan.

Eva Ullberg (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och menar att berättelserna känns igen.

– Jag är mycket ute i verksamheterna och känner igen de här berättelserna. Samtidigt får jag också höra mycket fina saker, säger hon.

beror på en fördröjning i statistiken

Eva Ullberg

Eva Ullberg menar att de gjort stora satsningar på förskolan och nämner höjd barnpeng, kompetensfond och konceptförskola. Trots detta är genomsnittssiffran för barngrupperna för hög. Enligt skolverkets rekommendationer ska det inte vara fler än 15 barn i en småbarnsgrupp, men i Järfälla är genomsnittssiffran 15.3.

– När jag kollar på siffrorna så ser jag att det är en fördröjning i statistiken. Det är siffror från 2016 så vi vet alltså inte riktigt hur det ser ut idag. Jag tror att de satsningar vi gjort kommer bidra till att förskolorna ges bättre möjlighet att anställa fler. Men vi kommer att behöva göra mer. För vi ska verkligen se till att vi har fler pedagoger och barnskötare, men också mindre grupper, säger Eva.

Inte imponerad

Cecilia Löfgreen (M) är oppositionsråd och tycker att den barnpeng Eva nämner inte är något att skryta med.

– Hade vår budget, som vi la tillsammans med KD och L, gått igenom hade siffran varit 7 procent. Nu är den 4.5, säger hon.

Moderaterna vill också införa att skolpengen ökar ju fler utbildade förskolärare en verksamhet har, istället för att den som idag ska baseras på bland annat antal barn.

Finns det inte en risk att det blir som ett straff för de förskolor som redan har en tight budget?

– Nej. Vi ser det som en morot och att man som förskola ska känna sig trygg med att när man gör en satsning och har personal med hög utbildning, ska man få bättre ekonomiska förutsättningar för att klara det.

 

 

Fakta

Eva Ullberg om...

…barnpeng

syftet med höjningen av barnpengen är ju att ge förskolechefer möjligheten att kunna anställa fler, och ges bättre förutsättningar att organisera sin verksamhet.”

 

…kompetensfond

”Hit avsätter vi fem miljoner varje år som ska gå till utbildningsinsatser för vår personal. De här åren har skolan varit prioriterad. Nu utbildar vi också barnskötare i och med att de också börjar bli en brist.”

 

…Konceptförskola

”konceptförskola bygger på skolverkets rekommendationer. När vi bygger nytt och renoverar och rustar är det det som gäller. Vi ska bygga så att vi skapar förutsättningar för små grupper, men det handlar inte bara om personalstrykan utan också om lokalens utformning. det handlar om personal och lokaler.”

Källa: Eva Ullberg