Då kommer besked om förskolepeng

Camilla Ifvarsson (L).
Camilla Ifvarsson (L).
Kommunen håller just nu på att se över förskolepengen. Men ett eventuellt beslut kan tidigast fattas vid barn- och grundskolenämndens nästa möte.

Tidigare i höstas lanserade de privata förskolorna i Täby något de kallade för förskoleupproret. De kräver höjd förskolepeng, och nu står det klart att de kommer att lämna över protestlistor till kommunpolitikerna nästa onsdag. Lisa Nordenståhl, som är en av personerna bakom förskoleupproret, upplevde det som att kommunen försökt att förhala ett möte med förskolornas representanter.

Enligt barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L) håller kommunen just nu på att se över förskolepengen. Att man försökt att förhala något möte stämmer inte menar hon. Däremot ber hon om tålamod.

– Jag tycker det är bra att de engagerar sig, men det är viktigt att förstå den politiska processen. Vi kan inte ge några besked innan nämnden har haft sitt möte. Ibland låter det som om vi inte vill höja pengen. Det är inte sant, vi jobbar hela tiden för att den ska ligga på en bra nivå. Det är därför vi höjde pengen förra året, därför som vi skjuter till sex miljoner för att täcka upp för sommaren och det är också därför som vi ser över pengen nu, säger Camilla Ifvarsson (L).

Ett besked om hur det blir med förskolepengen kan komma först efter barn- och grundskolenämndens nästa möte, men det är inte säkert att det blir då.

– Våra tjänstemän håller på att utreda frågan, sen ska deras förslag skickas ut till nämndens ledamöter. Förhoppningsvis så kan vi nå en överenskommelse på nämndens möte den 24 november, annars så blir det nästa möte i december, säger Camilla Ifvarsson (L)

Enligt henne är det dock inte förskoleupproret som fått kommunen att se över pengen.

– Vi ser över pengen nu, men det gör vi årligen vare sig det är förskoleuppror eller inte.

Menar du att utförarnas krav inte påverkar ert arbete?

– Det är klart att vi lyssnar på dem när de säger att pengen är för låg. Men det är inte hela sanningen, vi ligger inte högst i länet men vi ligger inte heller lägst. Vissa av de privata förskolorna har avkastningskrav, det kan vi till exempel inte ta hänsyn till.

Har de fel som säger att de inte kan gå runt på den nuvarande pengen?

– Nej, jag tror inte de har fel, men jag tror att mycket beror på om det är en liten eller stor förskola. För ett litet företag med många deltidsbarn kan det nog vara tuffare.