Så kommer nya Rissne centrum att se ut

Det är ett vågigt nytt Rissne centrum som arkitektfirman 3XN ritat.
Det är ett vågigt nytt Rissne centrum som arkitektfirman 3XN ritat.
I och med husens form kommer nästan alla bostäder att få hörnläge.
I och med husens form kommer nästan alla bostäder att få hörnläge.
Igår kväll beslutades att fastighetsbolaget Balder får köpa Rissne centrum för 213 miljoner kronor.

I går kväll beslutade Sundbybergs kommunfullmäktige att sälja Rissne centrum och omgivande mark för 213 miljoner kronor till fastighetsbolaget Balder. Till det priset kommer också kostnader för byggrätter för nya bostäder eller byggnader, att komma.

Förvandlingen av Rissne centrum blir stor om Balder får igenom sina planer för centrumet. Bland annat vill de riva centrumbyggnaden och parkeringsgaraget och ersätta dem med rundade hus med 350 nya lägenheter, handelslokaler och ett underjordiskt parkeringsgarage.

De vågiga husen har ritats av danska arkitektfirman 3XN

– Det byggs som aldrig förr i de södra delarna av Rissne, där gamla kommunhuset låg, på det här viset kommer även Rissne centrum att följa med i den positiva utveckling som Rissne upplever just nu. Centrumet byggdes på 80-talet så det behöver hända något här nu, säger Mikael T Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Centrumet byggdes på 80-talet så det behöver hända något här nu.

Under fullmäktigemötet beslutades även att de kontrakt som kommunen i dag har för sina verksamheter i centrum, så som fritidsgården Hundra74:an, kasernerna för förskolan och annexet som Grönkullaskolan använder, kommer att kunna förlängas med upp till 20 år.

– Kasernerna kommer inte att få förvanskas, och fritidsgården kommer att få nya lokaler mer centralt i centrum. I dag ligger de på andra våningen och är lite otillgängliga, säger Mikael T Eriksson.

10 april nästa år lämnas centrumet formellt över till Balder och detaljplanen uppskattas vara klar under 2021.

 Samma år beräknas också den nya tvärbanan börja gå genom Rissne.

Försäljning av Hallonbergen C skjuts upp

Under fullmäktigemötet skulle egentligen beslut tas även om försäljningen av Hallonbergen centrum, vilket fastighetsbolaget Balder ska få köpa.

Ärendet var uppe även på förra fullmäktigemötet då oppositionen yrkade på återremiss av ärendet.

Man sköt nu upp beslutet igen, då fler ledamöter tyckte att de behövde mer tid på sig för att läsa in sig på avtalen gällande centrumet.

Beslut om försäljningen väntas ta spå fullmäktigemötet i januari.

Fakta

Så blir nya Rissne centrum

  • Den befintliga centrumbyggnaden rivs.
  • 350 nya bostäder byggs i centrumområdet, både hyres- och bostadsrätter
  • Parkeringshuset rivs och parkeringsplatser anläggs i stället i garage i mindre enheter under marken
  • Parken ska förnyas och förädlas med olika aktiviteter
  • Handel och butiker ska bli fler
  • Cykelstråk och cykelparkering ska prioriteras
Källa: Sundbyberg stad