Nu måste Värmdö kommun minska bajsutsläppen

Vattnet vid Fruviks badplats var en tid otjäntligt efter bajsutsläppet.
Vattnet vid Fruviks badplats var en tid otjäntligt efter bajsutsläppet.
12 augusti. Tills dess ska kommunen ha redogjort för alternativa lösningar för pumpstationen vid Ålstäket. Det efter den senaste tidens många utsläpp av bajsvatten.

Det är bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden som har beslutat om ett föreläggande till Värmdö kommuns tekniska nämnd. Det med anledning av den senaste tidens många bajsvattenutsläpp, som upprört Värmdöborna.

Har till augusti på sig att lösa problemet

Föreläggandet innebär att kommunen nu har fram till 12 augusti på sig att redogöra för alternativ till lösning för pumpstationen vid Ålstäket.

Nu ska tekniska nämnden extrasammankallas under sommaren för att besluta om vilka åtgärder som ska göras.

Övervakningssystem ska larma vid utsläpp

Enligt ett pressmeddelande har tekniska nämnden redan tagit till flera åtgärder för att pumpstationen ska fungera.

”Vi har bytt styrsystem, utökat övervakningssystemen, förbikopplat nödstart/nödstopp och för närvarande finns tre oberoende övervakningssystem som kommunens driftenhet ronderar var 90 minut, dygnet runt”.