Värmdö kommun släppte ut bajsvatten – igen

Bajsvatten vid Fruviks strand.
Så här kan det se ut när kommunen har släppt ut avloppsvatten. Bilden togs i början av maj
Ännu en gång har Värmdö kommun släppt ut bajsvatten i Torsbyfjärden när pumpstationen vid Ålstäket havererade under måndagskvällen. Sammantaget har utsläppen skett tre gånger på mindre än ett år.

Enligt Värmdö kommun är det vädrets makter som ligger bakom driftstoppet i pumpstationen som skedde under måndagskvällen. Ett åskväder gjorde att blixten slog ner och påverkade styrsystemet.

Tredje gången på mindre än ett år

Då pumpen inte fungerade tvingades Värmdö kommun använda sig av nödröret för avloppsvatten, som går rakt ner i Torsbyfjärden, något som boende i området reagerat kraftigt på.

Stationen kom i drift igen under måndagskvällen. Enligt Värmdö kommun har badvattenprovet tagits i området, men resultaten har ännu inte kommit. 

Enligt uppgifter från kommunen är detta tredje gången sedan augusti som så kallad bräddning sker, de senaste utsläppen skedde den 12 juni och 12 maj.

Fakta

Bräddning - så funkar det

  • En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av.
  • Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn.
  • Bräddning kan också ske vid kapacitetsbrist i ledningsnätet, det vill säga något stoppar helt eller delvis upp i röret så att inte vattnet kan komma fram.
Källa: NSVA